بیژن امکانیان
بیژن امکانیان-cover

با خسرو هیچوقت نشد کار کنیم ولى خیلى دوست داشتنى بود با اون بازى تکرار نشدنیش در هامون . یه بار توى فیلم جیرانى ستاره بود قرار بود همبازى بشیم گفت بالاخره اتفاق افتاد منم بغلش کردم و گفتم آره . ولى نشد ، نقشو دوست نداشتم نرفتم . کاش به خاطر همبازى شدن با خسرو میرفتم .
حیف شد ، فکر نمیکردم به این زودى بره و دیگه هرگز چنین فرصتى پیش نیاد .
10
بالاخره مطلب کامل منتشر شد، خیلی هم جالب بود.
ما هم فکر نمیکردیم به این زودی آقای شکیبایی رو از دست بدیم.
سال خوبی داشته باشید.
عید شما مبارک
بیژن امکانیان به بی فاصله پیوست.
12:54 93/11/19
سوابق هنری