همایون ارشادی
همایون ارشادی-cover

17
خودتو عشقست فقط همایون خان
آرش بارزانیآرش بارزانی
14:54 93/12/10
من از سریال حریم سلطان خوشم نمیاد ولی این بازیگرشون خیلی قیافه باحالی داره
با نمکیش به خاطر بینیشه چهرش کاریزماتیکه
همایون ارشادی به بی فاصله پیوست.
01:06 93/09/27
سوابق هنری