محمد کاسبی
محمد کاسبی-cover
محمد کاسبی جوایز و افتخارات محمد کاسبی
کاندید دریافت سیمرغ بلورین برای فیلم بدوک
کاندیددریافت سیمرغ بلورین برای فیلم پدر
کاندید دریافت سیمرغ بلورین برای فیلم دیوار
دریافت سیمرغ بلورین برای فیلم پدر
دریافت تندیس بهترین بازیگر سینمای قاره آسیا از کشور مالزی در سال 1997 (1374) برای فیلم پدر
دریافت لوح تقدیر بهترین نمایشنامه از پنجمین جشنواره انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس برای نمایشنامه "بایگانی"
دریافت لوح تقدیر بهترین فیلم نامه از جشنواره معلم برای فیلم نامه "شنا در زمستان"
دریافت لوح تقدیر از پنجمین جشنواره انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس برای نمایشنامه "بایگانی"