قوانین بی فاصله برای مردم عزیز
  1. استفاده از نام مستعار ممنوع بوده و همه کاربران می بایست صرفا از نام و نام خانوادگی خود در هنگام ثبت نام استفاده نمایند.
  2. مسئولیت محتوای منتشر شده در سایت به عهده کاربر بوده و بی فاصله مسئولیتی در مورد محتوا ندارد.
  3. استفاده از تصاویر مربوط به هنرمندان، فیلم ها و مشاهیر ایرانی به عنوان تصویر کاربر ممنوع می باشد.
  4. جعل هویت هنرمندان و سایر مشاهیر به هر نحوی ممنوع می باشد.
  5. رعایت کلیه قوانین کشور الزامی است.
  6. انتشار محتوای مغایر با شئونات اخلاقی و عرف جامعه ممنوع است.
  7. اهانت به اقلیت های قومی و مذهبی، تفرقه افکنی، ایجاد تنش و التهاب سیاسی ممنوع است.
  8. هرگونه فعالیت تبلیغاتی نامرتبط ممنوع است.
  9. بی فاصله می تواند عضویت کاربرانی که به قوانین بی توجهی می کنند را تعلیق نموده و یا حذف نماید.