هندوانه
فروردین و اردیبهشت ٩٤ - تئاتر باران
هندوانه
9
الهه قاسمیالهه قاسمی
15:03 94/01/08
خانم قاسمی منظور عکستان چیست؟
شاید بتوانید عکس جالب تری بگذارید ببخشیدا.
الهه قاسمیالهه قاسمی
14:31 94/01/15
ولی فکر کنم این عکس دستوکه گذاشتم فقط خودم دیدم وریزه واکثرامتوجه نشن.....دیگه خوب یابد همینه که میبینین.
سلام و با آرزوی موفقیت برای شما
سارا نیکیسارا نیکی
18:41 94/02/03
خانم قاسمی آیکن پروفایلتون بیشتر شبیه چند بشقاب غذای رنگارنگ و لذیذه تا دستی اشاره به بالا !
الهه قاسمیالهه قاسمی
00:50 94/02/15
ولی بیشترمنظورشون بایدکامنت عکس دست باشه...اخه فکرنکنم کسی باعکس پروفایل که سلییقه اییه وشخصی کاری داشته باشه.
خانم نیکی همانطور که خانم قاسمی می گویند عکس ها مندرج در پروفایل شخصی است ولی بعضی وقت ها عکس هایی که گذاشته می شود برای دیگران جالب است و می خواهند منظور صاحب عکس را بدانند که چی بوده و از گذاشتن این عکس چه منظوری داشته است زیرا بعضی از عکس ها حتی از هزاران نوشته بیشتر حرف دارد و حتی شاید در پی آن عکس خاطره ای برای صاحب آن باشد.و تشکر از کسانی که به عکس هایی که گذاشته می شود علاقه نشان می دهند(خانم قاسمی ببخشید .....)
الهه قاسمیالهه قاسمی
17:56 94/02/11
روزپدربرجناب نوروزی مبارک وهمچنین جناب پاکدل که با جمله ی کوتاهشان تحولی بزرگ درزندگی من بوجوداوردند(هستی باش .نبودی یک بودبدهکاری).....وتبریک به همه مردان بی فاصله ازمدیران تاهنرمندان.:)
_______(¯`:´¯)
_____ (¯ `•✦.•´¯)
_____ (_.•´/|\`•._)
_______ (_.:._)__(¯`:´¯)
__(¯`:´¯)__¶__(¯ `•.✦.•´¯)
(¯ `•✦.•´¯)¶__(_.•´/|\`•._)
(_.•´/|\`•._)¶____(_.:._)_¶
__(_.:._)__ ¶_______¶__¶¶
____¶_____¶______¶__¶¶ ¶¶
_____¶__(¯`:´¯)__¶_¶¶¶¶ ¶¶¶¶
______(¯ `.✦.•´¯)_¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶
______(_.•´/|\`•._)¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶
_______¶(_.:._)_¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶
¶_______¶__¶__¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶______¶_¶_¶¶¶¶(¯`:´¯)¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶(¯`:´¯)¶ _¶(¯ `•✦.•´¯)¶¶¶
¶¶¶(¯ `.✦.•´¯ )¶ (_.•´/|\`•._)¶__
¶¶¶(_.•´/|\`•._) ¶¶ (_.:._)¶¶ ***
¶¶¶¶¶¶(_.:._)¶¶¶_ ¶¶¶¶ ¶¶¶**** ****
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(¯`:´¯) ¶¶ ¶¶¶
______¶¶¶¶¶(¯ `•.✦.•´¯)¶¶ ¶¶¶
____¶¶¶¶ ¶¶ (_.•´/|\`•._)¶¶¶ ¶¶¶
___¶¶¶¶ ¶¶¶¶ ¶ (_.:._)¶__¶¶¶ ¶¶
___¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶_¶¶¶ ¶¶¶___¶¶ ¶¶
_¶¶¶¶ ¶¶¶¶___¶¶¶ ¶¶¶¶____¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶____ ¶¶¶ ¶¶¶¶_____¶
-_____--------_¶¶¶¶¶¶¶¶¶
----- _____---_¶¶¶¶¶¶¶¶¶
----____-----_¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___|___|___|_____|___|___|___|___
__|___|___|____|___|___|____|__|__
___|___|___|____|___|___|_|__|___|_
واقعاً زیباست