آرام جعفری
آرام جعفری
13:33 94/01/29
سلام به مهربانترین آقاجون دنیا،که بسیار اخلاق و ادب و هنر حرفه اى از استاد هنرمندم آقاى کشاورز عزیزم آموختم.سایتون سالیان بر سر هنر این مملکت باشه.آمین.آرام جعفرى
4
سلام بر خانم جعفری
آفرین به هنرمندان قدرشناس
خوشحالم از حضور گرم شما خانم جعفری عزیز
ستاره تستاره ت
14:16 94/01/30
سلام خانم جعفری
خوش اومدید
خانم جعفری در زیر اسمان شهر خیلی به چشم نیومدید ولی من در کل بازیهاتونو دوست دارم