روابط عمومی بی فاصله
عضویت محدود هنرمندان تا اتمام مرحله آزمایشی
سایت بی فاصله در مرحله آزمایش و بررسی قرار داشته و در این مدت عضویت هنرمندان به صورت محدود انجام خواهد پذیرفت. از هنرمندان گرانقدری که مایل به عضویت در سایت هستند خواهشمندیم نام خود را به ۳۰۰۰۳۴۶۹ پیامک نموده و یا به آدرس support@bifasele.com ایمیل فرمایند تا بعد از اتمام مرحله آزمایشی، موضوع را به استحضارشان برسانیم.
0