پویا امینی
پویا امینی
17:02 94/02/14
سریال شوریدگی
7
سریال بسیاز زیبایی بود
عالی بود
حمید لبخنده واقعا کارهای زیبایی انجام داد و بازیگران خوبی رو به دنیای هنر معرفی کرد
منم اونجا بودم رفیق شمارتو بده با هم بیشتر اشنا بشیم شاید پدرامون همکار بوده باشن
رضا معصومیرضا معصومی
00:02 94/03/02
باجناق بنده اونجا خدمت میکرد پایگاه بسیار زیبایی بود سال 74 من اونجا رفتم جالبه بجای دیوار گیاهی به اسم مورت اونجا حکم دیوارو داشت البته دژبانهای سختگیری داشت من و خانوادم سه ساعت تو اتاق انتظار نگه داشتن عین مسابقات والیبال که موقع تعویض بازیکن داور دست دو بازیکن میگیره تا مطمئن شه تعویض شده منو به باجناقم تحویل دادن
یکی از فامیلای ما اونجا در زمان جنگ به شهادت رسید برای ماموریت از شیراز رفته بود دزفول قرار نبود بره بجای همکارش رفت که میخواست ازدواج کنه جالبه اون همکارشم تو فردای بعد عروسیش تو مجیدیه بمب میخوره خونش به شهادت میرسه قسمت شهادت وقتی بیاد میاد .هر جا که باشی
هیچی خط قرمز نمیشه