سینمایی دریا وماهی پرنده .گارگردان: مهرداد غفارزاده. تهیه کننده :امیر پورکیان
خرداد ماه در بخش اصلی فستیوال مسکو
به امید اتفاقهای خوب.
3
بسیار عالی
امیرحسین رستمی داره کم کم جا میفته خیلی پخته شده
ایشون خیلی وقته بازی میکنه تو شمس العماره تابلوتر شد مثل مصطفی زمانی یهویی نیومده