مبعث حضرت رسول بر تمامی مسلمانان مبارک.
3
سلام استاد
وامق شوشتریوامق شوشتری
13:51 94/02/27
درود بر استاد نازنینم تبریک به حضرت عالی
درود بر استاد