فیلم سینمائی دریا و ماهی پرنده ؛ در بخش اصلی فستیوال مسکو .
به امید اتفاقهای خوب.
1
محمد کهولیمحمد کهولی
00:52 94/04/01
مثل همیشه فیلمی که خانم ضیغمی بازی کنه بهترین فیلمه