حسین پاکدل
حسین پاکدل
19:27 94/04/03
فهرست
نوشتاری از حسین پاکدل برای نمایش «فهرست» نمایشی که حال مان را خوب می کند سرویس : فرهنگی و هنری - سینما و تئاتر حسین پاکدل که به تازگی نمایش «فهرست» کار رضا ثروتی را دیده است، برای این نمایش یادداشتی را نوشت. این نمایشنامه نویس، کارگردان و مدیر پیشین تئاتر در این نوشتار که آن را اختصاصا در اختیار بخش تئاتر ایسنا قرار داده نوشته است: «رضا ثروتی با "فهرست" حالمان را خوب می کند. رضا ثروتی عزیز یک هفته از تماشای "فهرست" تو گذشت و نتوانسته ام لحظه ای از فکر کردن به این کارِ کارستان بیرون بیایم. فکر می کنم خیلی از تماشاگران تو همین حال را داشته و دارند. هرجا می روم و با هرکس می نشینم، ناخودآگاه سخن از کار تو را پیش می کشم یا پیش کشیده می شود. بعید می دانم به این زودی ها اثراتِ اثرت یقه افکارم و فکرها را رها کند. چه قدر خوب که خدا تو آدمِ ساده ی بی ریای تعالی طلب را آفرید، اصلاً خوب شد تو را هنرمند آن هم تئاتری آفرید. تو اصلاً خلق شده ای که آفرینش را روی صحنه به شکلی بشکوه بازآفرینی کنی. شاید خودت متوجه نباشی ولی تو موجود غریبی هستی. به خودت نگاه کن؛ ظاهرت ابداً نشان نمی دهد عجیبی؛ تو به راحتی می توانی تعادل ذهنی آدم و آدم ها را به هم بریزی و دیوانه را سربه راه و عاقل را دیوانه تر کنی. آدم نگاهت که می کند می بیند جسم ات شبیه بقیه است- حتی شبیه خودت- ولی کلیّتِ وجودت از کهکشانی دیگر آمده است. تو بیشتر شبیه هدیه سیاره های کشف نشده ای. انگار روحی اضافه سوار تنت شده تا از بدن تو هرکول وار بهره ببرد تا معنای هستی را بر اطلس تقدیر دوش خود حمل کنی. ساختمان تو عجیب غریب است. آخر مگر می شود ظرفِ دوساعت و نیم بتوانی با جمعی کثیر - که اولین بار است با تو بر صحنه ی حرفه ای گام می زنند- این طور مغز و روان تماشاگرانت را بتکانی، پراکنده کنی و دوباره و به قاعد به هم بچسبانی؛ طوری که دوباره خودشان را از دور هم با طراوت و تازگی به یاد آورند. تو کارگردان نیستی، کاوشگری. کاوشگرِ معدن وجودی. تو داری ذخایر نامحدودی را از درون معبدِ معنای تئاتر کشف می کنی. تو کاشف خودت و ما هستی، تو شاعری. از آب و آهن، گوشت و پوست، شعر می سازی. تو نقاشی. از چینش حالتِ بدن ها کنار هم نقش های ازلی ابدی می آفرینی. تو رامشگری. در صحنه صداهای مرده و نغمه های دفن شده زیر انبوه خاک را با هزار ترفند بدیع وادار به ترنمی جاودانه می کنی. تو حرکت را در حرکت، باز تعریف کردی. تو بر صحنه معجزه می کنی. دم به دم. تو راهنمای تور آخرتی. دستِ دسته جمعی ما نظاره گرهارا گرفته سوار بر هودج سِحر و جادوی صحنه به تماشای برزخ و سیاحتِ رستاخیز می بری و باز ما را سر ساعتِ قرار، در قرارگاه هبوط، همان جا که نشسته بودیم، پیاده می کنی. آرام و بی ادا، گویی گهواره هوش ما را نرم نرمک تاب می داده ای. رضای عزیز تو با این کار تولدی مدام و جاودانه را برای خود رقم زدی. تو زین پس ساعت به ساعت در خود متولد می شوی و هر روز از خود ده ها رضا ثروتی دیگر می آفرینی؛ هرکدام ثروتمندتر و بخشنده تر از قبلی. تو خبر نداری، مدتی است پرتاب شده ای به فراخی ی جهان. تو دیگر متعلق به آینده و روزهای دیگری. زین پس تمام صحنه ها صحنه ی توست. اگر در این وعده ی قطعی، وقفه بیفتد صحنه ها ضرر می کنند، نه تو؛ چون تو تمام آینده را یک جا جمع کرده ای و ما را با سفر به قعر زمین به آسمان ها بر کشیدی. با تو در این سیر و سیاحت، به انتهای گذشته رفتیم و سر از ته آینده درآوردیم. هرکدام از نقش آفرینان "فهرست" بار سنگین آینده هنر نمایش را با خود دارند. تو شروعشان کردی، مابقی دست تو نیست، دستِ ادامه است. با این شکلی که به وجودشان دادی هرکدام ستون های عمارت درام های بزرگ آینده اند. خواهی بود و خواهی دید. نگاه کن، در دور دست های دور، پیش چشم های تماشا، ژن های "فهرست" در حال تکثیر شدن است. چه خوب که سختی ها سختت کرده و ساخته شدی و ساختی در دل سختی. زوال تو زمانی است که همین چیزهای ابتدایی برایت با امری یا حکمی مهیا باشد، چون تعجب خواهی کرد. تو نباید تعجب کنی، رسالت داری متعجب کنی، که می کنی. تو با "فهرست" نشان دادی با خودت رقابت داری و مدام از خودت جلو می زنی. چه خوب که در این رقابت، وامدار کسی یا جایی نیستی. این افتخار برای تو و گروهت بس که تا نفس در تن دارند "فهرست" را محصول تلاش خود بدانند و به آن و خاطرات پایان ناپذیرش افتخار کنند. از تو تشکر می کنم که فهرست را آفریدی.تشکر می کنم چون خوب بلدی با بردن ما به قعر مرگ و پیدا کردن و به آواز درآوردن سمفونی صدای مردگان، به بودِ ما معنا بدهی و حالمان را خوب کنی.» به گزارش ایسنا، نمایش «فهرست» به کارگردانی رضا ثروتی از 17 خردادماه هر شب در تالار «حافظ» روی صحنه است. این نمایش برداشتی آزاد از نمایشنامه «فهرست» اثر تادئوش روژویچ و برگردان محمدرضا خاکی است. «فهرست» روایت رهبر ارکستری است که در صدد ساخت قطعه ای برای مردگان است؛ قطعه ای که او را به انزوا می کشاند و با مردگانش مواجه می کند.
4
آیا مسئولان میتوانند مستمری بگیران اهالی هنر را باروش مناسب دراین ایام برقرارکنن ؟
طوری وصف کردید که هر کس این وصف رو بخوانه نمیتونه از فهرست بگذره و حتما باید این نمایش رو دید.
زهره کرمانیزهره کرمانی
10:24 94/04/16
ممنون
ازآقای دان تشکر میکنم. خداوند سلامتی به خودشان وخانواده محترم عنایت فرماید .