شبنم مقدمی
شبنم مقدمی
21:14 94/04/26
تنها تا چهارشنبه،سی و یکم تیر ماه،مهمان صحنهء تئاتر "باران"خواهیم بود.با نمایش "تونل "،کاری از گروه تئاتر ترمینال،به کارگردانی سیامک احصایی و بازیگری بانو معتمدآریا،روح الله جان حق گوی و اینجانب!...و پس از آن خدانگهدار تا اجرایی دیگر،به زودی با همین گروه،خانوادهء عزیز تئاتری من
0