شبنم مقدمی
شبنم مقدمی
16:20 94/05/06
چهارشنبه ،هفتم مرداد ماه،ساعت هفت عصر ،با دوستان و همکارانم در پردیس سینمایی کوروش،برای فیلم"گس"،بلیط خواهیم فروخت...حرکتی نمادین برای حمایت از سینمای مستقل...اگر هنوز فیلم رو ندیدین،چهارشنبه با هم خواهیم دید.
0