این پست فقط عزیزانى رو که نمایش ترانه هاى محلى رو دیدند یا دوست داشتند که ببینند و نشد رو ممکنه خوشحال کنه فیلم اجراى ترانه هاى محلى آماده شده و روز یکشنبه در تالار وحدت در دسترس علاقه مندان قرار مى گیره-به زودى در مراکز فرهنگى،شهرکتاب ها و ... نیز عرضه خواهد شد
0