از فردا فیلم موسیقى نمایش ترانه هاى محلى از طریق انتشارات سروش نوین در مراکز فرهنگى و کتابفروشى هاى تهران و شهرستان ها منتشر خواهد شد
همچنین دوستان علاقه مند در تهران و شهرستان ها مى توانند با شماره ٦٦٤٠٠٤٠٠ پخش مارکا تماس بگیرند .
تهرانى ها بدون پرداخت هزینه ى ارسال و شهرستانى ها با پرداخت هزینه ى پست مى توانند فیلم را تهیه کنند.
0