پویا امینی
پویا امینی
10:34 94/06/29
برترى ٢-٠ تیم ستارگان هنر مقابل ستارگان بدنسازى ایران در ورزشگاه خاطره انگیز امجدیه (شیرودى) تهران!
شرمنده عزیزانى که پشت در هاى بسته ى ورزشگاه ماندند...
0