پویا امینی
پویا امینی
16:13 94/07/07
تسلیت به مردم هنر دوست ایران
درگذشت بانو هما روستا رو به همه مردم بویژه جامعه هنرى تسلیت مى گم
1
روحش شاد و قرین رحمت الهی