حسین پاکدل
حسین پاکدل
15:09 94/10/12
پرواز دوست

محمد هم رفت.
محمد بعد از سالها تلاش بى وقفه رفت.
محمد خستگى را به زانو در آورد و رفت.
او خواب و استراحت را نمى شناخت. همیشه در راه بود. مقصد محمد همان راه بود و مسیر. مردى اهل کشف و شهود از ذره ذره هستى. محمد یک تنه یک فرهنگنامه دانش و بینش بود. جهاندیده بود و بى دریغ. دوست و همپا. با معرفت و با مرام. محمد که بود تو فکر مى کردى تنها نیستى حتى اگر از تو فرسنگها دور بود. همیشه بود که با اشارتى یار و یاور باشد. محمد از جنس طبیعت بود. اهل کوه و کویر و سختى. شجاع و نترس و صریح. محمد یگانه بود.
محمد با تمام یگانگى، یکى نبود؛ ده ها تن بود در پیکر یک تن. محمد اینانلو؛ نویسنده، کارگردان، بازیگر، محقق، مترجم، معلم، فیلمساز، مکتشف، جهانگرد، ورزشکار، شکارچى، شکاربان، گیاه شناس، سنگ شناس، جانورشناس، باستان شناس، قوم شناس، زبان شناس، تهیه کننده و برنامه ساز، عکاس، تصویربردار، روزنامه نگار، مجرى و کارشناس زبده رادیو تلوزیون، مفسر ورزشى بخصوص والیبال، شنا، واترپلو، تیراندازى و...
از همه این ها مهمتر محمد رفیقى تا همیشه بود. زمانى که مجله طبیعت را در مى آورد یک صفحه به من داده بود در مورد درس هاى مدرسه طبیعت بنویسم که تا مجله دستش بود مى نوشتم. زمانى که برنامه" اینجا ایران است" را به اتفاق احمد شیشه گران براى جام جم مى ساختیم؛ با محمد صحبت کردم بخش ایرانگردى آن را بسازد که ساخت و عالى ساخت.
باور دارم که محمد با این که رفت، تا همیشه هست؛ در تمام
آثارش و در خاطره یک ملت.
چه زیانى کردیم ما با رفتنش.
پرواز دوست
2
الهه قاسمیالهه قاسمی
13:56 94/10/24
فضای اتاق برای پرواز کافی نیست....
الهه قاسمیالهه قاسمی
13:14 94/11/19
روحشون شاد.