حسین پاکدل
حسین پاکدل
11:47 94/11/04
مسئولیت تئاتر جدى
اغلب آثار محمد رحمانیان در ذات تراژیک است؛ حتی اگر اسم اثرش"آدامس خوانی" باشد و در طول اجرا جاهایی از ته دل بخندی؛ از "عروسک ها" و "فنز" گرفته تا "پل" و "روز حسین"، از "قدمشاد مطرب" تا "خروس"، از "مصاحبه" تا "اسب ها"، از "سینماهای من" تا "هامون بازها" و... او هنرمندی جدی است. با تئاتر شوخی ندارد. تکلیف مخاطب با او و اثرش روشن است. هر نمایش رحمانیان بر مدار تفکر و رنج آدمی دور می زند. اما یک ویژگی در تمام آثار او برجسته است و آن این که بدیهی ترین و ساده ترین اتفاق عادت شده را دستمایه قرار داده و درام خود را بر آن پایه استوار می کند و از درون آن تراژدی های هولناکی بیرون می کشد. در آغاز کار که به تماشای اثرش می نشینی نمی توانی حتی تصورش را بکنی که در انتها با چه پدیده تکان دهنده ای مواجه می شوی. محمد رحمانیان برای خلق دارم زور نمی زند، اثرش را با سزارین متولد نمی کند. چنان مسلط و سوار بر موضوع می شود که گاه در پیگیری اطلاعاتی که منتشر می کند فرصت درک و هضم همه را پیدا نمی کنی، بلکه بخشی را باخود می بری تا در خلوت با آن ها و خودت کلنجار بروی. مهم این است که هرگز از محل عرضه اثر او دست خالی بیرون نمی‎ روی. باری بر دوش ذهنت هموار می شود که تا همیشه با تو و ناخودآگاهت هست. حتی یک نفر هم تا پیش از دیدن اجرا نگاری آدامس خوانی نمی تواند فکرش را بکند که آدامس، این جویدنی ساده، در کلان چه نقش رعب آوری در جریان زندگی ما و گردش مالی سود و سرمایه داشته و دارد. همه چیز در این کار هماهنگ است. از طراحی اثر، تا گزینش و جایگزینی نقاشی های مدرن و مفهومی فرح سلطانی، از متون نوشته شده برای هر اپیزود، تا جابجایی ها، کارگردانی، بازی ها، موسیقی و در کل حال و هوایی که در این سفر کوتاه اودیسه وار تماشاگر را به هزارتویی از مفاهیم نوستالژیک می برد و بسته به عقبه دانش و تجربه او، درک و دریافتش را بارور می کند. سادگی همان قدر که زیباست، به صحنه بردنش سخت است. این که به من تماشاگر نشان دهی زندگی ات بر چه حبابی استوار بوده و چه راحت برایت خاطره سازی می شود از هیچ و پوچ برای چرخش اقتصادی زالووار و مکنده ی پوچ تر. آدامس بهانه خوبی است برای سیلی زدن به من مخاطب که ارتفاع هستی ام را فهم کنم. و مگر مسئولیت نمایش جدی جز این است؟
مسئولیت تئاتر جدى
1
الهه قاسمیالهه قاسمی
13:13 94/11/19
اسم تیاترخیلی وسوسه انگیزه برام که بدونم راجع به چیه ادامس خوانی.....ی کم بیشترازازش برامون بگیدراجع به چیه وچندتاازدیالوگارو ممنون میشم.