حسین پاکدل
حسین پاکدل
17:53 94/11/06
جراحى با قلم

یادداشتی بر نمایش"نگاهمان می کنند"
نویسنده دردمند یک پزشک است، یک حکیم، یک جراح حاذق. او با قلم اش روح بیمارِ جامعه ای را مقابل آیینه ای از جنس صحنه در قالب درام جراحی می کند. مگر نه این که در علوم پزشکی تشخیص درست و به موقع درد، نیمی از درمان است و پیشگیری، از درمان مؤثرتر و کم هزینه تر؛ دکتر نغمه ثمینی، با تسلط بر قصه درمانی، هم تشخیص درد می دهد و هم بی هیاهو سعی در هشدار دارد برای پیشگیری شیوع دردهای ناپیدا و گاهی پیدای فراگیر. هر جامعه یک موجود و پیکره زنده است؛ نفس می کشد، حرکت می کند، بیمار می شود، ضعیف و قوی می شود، می میرد، گاه دوباره زنده و بارور می شود، امیدوار و نومید می شود و در مواردی خود ویرانی و یا خوددرمانی می کند. نمایش"نگاهمان می کنند" با برش تیز قلم، نمونه ای از این جامعه را جدا کرده و زیر میکروسکوپی از نوع تخیل و اعجازِ صحنه بزرگنمایی کرده و به ما نشان می دهد. در ارتفاعی بلند از دیدِ پنجره هایی چشم دوخته به چشم هم، بخشی از خلوتِ پنهان ما را به خودمان می نمایاند. ما هم زمان هم در زیر لنز این میکروسکوپ در حال دست و پازدن هستیم و هم از چشمی ی آن به تحرکات روزمره خود نگاه می کنیم. از این منظر ویروس ها و سلول های سرطانی تردید، زیاده خواهی، حرص و حسادت و رندی و هزاران عامل بیماری دیگر را به عینه نگاه می کنیم. شادابی زیست یک جامعه درست شبیه حفظ سلامت و طراوتِ تنِ فرد است؛ و البته به شرط تشخیص به موقع و درستِ درها و درمان دقیق. حال در این اثر، قلم جراحی نویسنده ای تیزبین دردها را نشانمان می دهد، و در آخر ما را به خود می خواند که شفا دهنده این دردِ رو به گسترش، خودِ ماییم؛ اگر متوجه شویم و بخواهیم. نمایش در سه اپیزود ظاهراً جدا ولی تنیده در هم موقعیتی ساده ولی هول آور را به نمایش می گذارد و پس از گسترش و بسط درامی مدرن و پویا، همه را از ارتفاع به زیر می آورد و در فضای عمومی ساختمانی مثل تمام عمارت ها، به عنوان محیطی عمومی با هم رودررو قرار می دهد. هوشمندی کارگردان در هدایت درست گروه اجرایی به ویژه بهره گیری ی به اندازه از توان و خلاقیت های بازیگران با تجربه و صاحب نام در این است که در تمام لحظات، ما را بازی می کنند و دست آخر ماهم با آن ها سوار آسانسورِ ساختمانی از نوع هزاران ساختمان این جامعه شده و به لابی آمده و با دردشان همدرد می شویم. نمایش"نگاهمان می کنند" به قلم شیوای نغمه ثمینی در تماشاخانه ایرانشهر به کارگردانی بی ادعای محمدرضا اصلی و با بازی های جذاب و باورپذیر شش بازیگر توانا: نازنین فراهانی، کاظم سیاحی، شیدا خلیق، فرشته صدرعرفایی، مسعود کرامتی و سام قریبیان بر صحنه است. تا فرصت باقی است بروید ببینید. به دیدن خود بروید. به دیدن خود در این اطاق عمل فراهم شده بر صحنه برویم. تا خود را در بازتاب منشوری از خرد، برای جراحی دمل متورم سرپوش گذاشتن بر عیوب عیان ببینیم. به دیدن این اثر برویم تا آغازی باشد بر خوددرمانی! همین امشب بی وقت قیلی به این مطب مراجعه کنید! هرشب ساعت هشت و پانزده، تماشاخانه ایرانشهر.
جراحى با قلم
1
الهه قاسمیالهه قاسمی
13:11 94/11/19
سلام...چقدرمن عاشق تیاتردیدنم وچقدربه همون اندازه اومدنش برام مشکل...