در باره استاد عباس کیارستمی
مرحوم عباس کیارستمی اول انسان بود سپس یک فیلمساز.بهمین دلیل روح انسانیت در اثار ماندگارش جاری و قابل احساس بود.خداوند روحش را در ارامش رحمانیت خود قرار دهد.آمین
0