روابط عمومی بی فاصله
صفحه شخصی، ویژه کاربران عادی بی فاصله
پیش از این اگر کاربران عادی سایت برای مطالب هنرمندان و یا صفحه آثار هنری نظری می دادند، فقط نام و تصویرشان در کنار نظرشان به نمایش در می آمد. اما به تازگی صفحه شخصی کاربران عادی با آدرس اختصاصی نیز به سایت اضافه شده و چنانچه روی تصویر کاربران عادی کلیک بفرمایید به صفحه آنها هدایت خواهید شد.

در صفحه کاربران عادی، امکان قرار دادن تصویر بزرگ کاربر در کنار متنی که اطلاعاتی در مورد کاربر ارائه می دهد وجود دارد. همچنین امکان تبادل پیام بین کاربران عادی نیز فعال شده است.

از کلیه کاربران عادی سایت بی فاصله خواهشمندیم، متنی در مورد خودشان نوشته و به صفحه شان بیافزایند.
صفحه شخصی، ویژه کاربران عادی بی فاصله
0