حسین پاکدل
حسین پاکدل
10:54 93/06/05
گزارش به آکادمى
گزارش به آکادمى
6
ستاره تستاره ت
11:20 93/06/05
زمان اجراش خیلی خوبه به نظرم.
موفق باشید.
حمید توکلیحمید توکلی
12:52 93/06/05
متشکرم
گزارش رو جستجو کردم تو سایت، 6 تا فیلم و نمایش در موردش پیدا کردم، جالبه:
http://www.bifasele.com/search/art/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4
متشکرم.
نیره جعفرینیره جعفری
23:05 93/06/09
کاش میتونستم بیام استاد....
حوریه جعفریحوریه جعفری
16:20 93/06/11
فکر می کنم شما در این کافه کتاب بیشتر از خیلی از مسئولین فرهنگی کشور کار فرهنگی می کنید!
براتون آرزوی موفقیت می کنم.
حانیه جعفریحانیه جعفری
11:58 93/07/04
خیلی دوست دارم بیام حیف که نمیشه بیام