حسین پاکدل
حسین پاکدل
00:35 93/07/20
نمایش گزارش به آکادمى
اجراى نمایش"گزارش به آکادمى"
تداوم اجراى نمایش گزارش به آکادمى اثر فرانتس کافکا با طراحى و کارگردانى حسین پاکدل، بازى آرش خاموشى، طراحى گریم عاطفه رضوى در کافه کتاب همیشه. این اثر روزهاى زوج و جمعه ها ساعت پنج عصر اجرا مى شود. خرید اینترنتى بلیط در آدرس
http://www.tiwall.com/theater/academy
عکس از على کیانى
نمایش گزارش به آکادمى
11
ستاره تستاره ت
10:00 93/07/20
خوبه که خرید اینترنتی هم گذاشتید. :)
عجب گریمی، آفرین به خانم رضوی و آقای فغانی
واقعا" عالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
بود... آقای خاموشی بازی خیره کننده ای داشتید .... ممنون و خسته نباشید به خانم رضوی
sali tahmasbisali tahmasbi
12:15 93/07/20
خسته نباشید
آقای آرش خاموشی بسیار زیبا درخشیدند در این بازی.
گریم خانم عاطفه رضوی نیز محشر بود.
عجب گریمی!!!!!!!!
حوریه جعفریحوریه جعفری
16:15 93/07/21
گریم سخت و جالبی هست! خانم رضوی دست مریزاد.
عالی و زیبا بود
حسانه صفویحسانه صفوی
18:13 93/07/22
گریم جالبی است
خسته نباشید
من میام حتما
حانیه جعفریحانیه جعفری
19:21 93/08/07
خیلی گیریم جالب و خوبی است