من این فیلم را ندیده ام ولی با خواندن این اطلاعات کنجکاو شدم و تصمیم گرفتم که تهیه اش کنم و ببینم
1
ب سلام اقای اهنج جان میشه من و دوستان رو راهنمایی کنی میخام برام از بازیگری بین از دنیای بازیری من خیلی شما را دوست دارم و هر فیلمی که شما در ان ایفای نقش کرده اید خوب اب در امدئه است .