حمید توکلی
حمید توکلی
16:08 93/04/28
یادش به خیر، چند بار این فیلم رو دیدم فکر میکنم.
این اواخر دوباره اکبر عبدی نقش زن رو بازی کرد تو فیلم عطاران، ولی اسم فیلم یادم نیست. :)
0