وقتی این فیلم رو تو سینما دیدم تقریبا 16سالم بود.انقدر از بازی این بازیگر قدر خوشم اومده بود که تا مدتها عکسهای راجع به فیلم رو از مجلات جمع اوری میکردم.
0