فیلمی بود متوسط، اما به چه دلیل متوسط به خاطر اینکه معمولا انسان ها وقتی با محصول خوبی برخورد میکنند در شماره ها و ورژن های بالا تر سطح توقع کیفی بالاتری دارند. اما آتش بس 2 این توقع رو برآورده نکرد. اما از لحاظ کلی اگر آتش بس یک رو در نظر نگیریم میشه گفت فیلم خوبی بود. از دید یک فیلم طنز.
اما از دیدگاه نکات آموزشی در زندگی و داشتن پیام، میتونم بگم فیلم عالی بود!
0