مهسا ستار
مهسا ستار
10:50 93/08/27
من هیچ وقت فیلم های ایرانی را نگاه نمی کنم جز فیلم های خاص توسط کارگردانان خاص ساخته می شوند
0