فیلم خوبی بود درس ومشق ول کرده بودم ممنون از تمام بازیگراش مخصوصا دانیال عبادی
1
ملیکا رهناملیکا رهنا
22:39 93/09/03
از طرف کار گردان ممنون که تماشا کردین