فیلم خوبی بود.بخصوص دیالوگ های آقای آتیلا پسیانی در نقش مشاور
دوستداشتم میشد دیالوگ های مشاور رو داشته باشم
0