سارا سالک
سارا سالک
02:13 93/11/22
سارا سالک
" یک صبح ناگهان" رو از "حضرت والا" بیشتر دوست داشتم. صحنه آخرش فوق العاده درخشان بود اونجا که تشت خون به حوض بدل شد. مهدی سلطانی کارش عالی بود تمام اون مدت نشسته بود. کارگردانی و ایده هم بکر بود. جا داره به طراحی لباس، صحنه و نور اشاره کنم که همگی باهم یک اثر هنری رو خلق کرده بود. نمایش که تموم شد بغض من تموم نشد...
0