الهه قاسمی
الهه قاسمی
12:40 93/12/02
باسلام....بازی هاکه مثل همیشه حرف نداشت....ولی به نطرم پیامی که میخواست به تماشاچی بده خیلی غمگین القامیشه.....
0