عشق تعطیل نیست
10
عالیسسسسسسسسسسسسسسست
الهه تنهاالهه تنها
21:46 93/09/09
عالیه
ناصر ریوندیناصر ریوندی
23:03 93/09/09
اقای بیرنگ سرمایه هنری این مملکت هست .کارهاشون همیشه یونیک و تازه است و ادم از دیدن سریال هاشون سیر نمیشه.
مریم عامریمریم عامری
00:10 93/09/10
عالیه
با وجود گرم شما عشق هیچوقت تعطیل نمیشه.....موفق باشید
سخنی کوتاه در مورد عشق
دل گپه های ساده من – عشق « یافتن عشق » « دوستی با عشق »
ای آتش گدازنده عشق! مرا در بر گیر و در آتش خود ذوب گردان
ای عشق پاک! مرا از سرزمین برهوت نا امیدی به سرزمین سرسبز معشوقم راهنمایی کن.
ای گلهای خوش بوی عشق! بر سر راهم برویید و مرا از بوی خود سرمست کنید زیرا که عطر و بوی شما تنها عطر و بوی خوش این دنیاست و آنهم بر گرفته شده از معشومقم است.
ای خارها که بر سر راهم روییده اید! هر آنچه زخم بر جانم در راه رسیدن به معشوق زنید، کوچکترین خللی در من به وجود نخواهد آورد بلکه مرا استواتر و گام هایم را محکم تر می نماید.
ای خارها ! من آنقدر فهمیده ام که به معشوق رسیدن بدون شما کاری بس خطاست زیرا حضور و کارشکنی شما در راه رسیدن به کمال عشق در هنگامه دیدار؛ شوق و ذوقی دو چندان بین ما می آفریند.
ای عشق! تو گلستانی عظیم و با طراوتی هستی که وصفت غیر قابل امکان است. اما در راه رسیدن به تو دشواری ها و خارهای فراوانی روییده که هر کس را امکان رسیدن به تو نیست و در مقابل دیگران دوستی با تو را نشان می دهند.
تو از بین تمام عاشقانت کسانی را بر می گزینی که استحقاق دوستی با ترا داشته باشند و در راه پر پیچ و خمی که خارها و دشواری ها آن را احاطه کرده اند بدون هیچ ترسی از زخم خوردن بر جانشان در آن قدم نهند و با تمام وجود بر آنها پیروز شوند و این زخم ها را شیرینی عشق بدانند و دیدار معشوق را مرهم بر تمام آن زخم ها. تا آن هنگام که به تو رسیدند، لیاقت دوستی ترا داشته باشند و عاشقانه ترا درک نمایند.
نیما ناصرینیما ناصری
13:49 93/09/10
عالی
بیا قرار بگذاریم هر چند شنبه
در خوابی
خیالی
…جایی
یک دلِ سیـر
هم را ببینیم....
نگین تاجبخشنگین تاجبخش
22:08 93/09/19
بی صبرانه منتظر این سریال هستیم :))
مریم عامریمریم عامری
00:20 93/09/21
عالیهههههه