عشق تعطیل نیست
14
فاطمه شامیفاطمه شامی
20:41 93/09/09
موفق باشید
عالیه دوستون دارم
الهه تنهاالهه تنها
21:46 93/09/09
20000000000000موفق باشید
مریم عامریمریم عامری
00:09 93/09/10
ایشاله همیشه شاد باشین
یکی از یکی بهتر و زیبا تر
خانم میر امینی انشاءالله همیشه شاد و شاد و شاد باشید و موفق و پیروز و همیشه پرکار
نیما ناصرینیما ناصری
13:49 93/09/10
خدا کنه همیشه خنده رو لبنتان باشد
بگذار صدای گام هایت در گوش باد بپیچد …
آرام آرام ، بیا ….
در مسیر نسیمِ عشق …
درِ کنعانِ دلم …
چهارتاق به رویِ بویِ پیراهنت باز است …
یه سلفی توپ با آقای خسروی
موفق باشید
خدایا این خوشیها وخنده ها را از ما نگیر.
نرگس عارفینرگس عارفی
19:59 93/09/14
دوستون دارم کلی
نگین تاجبخشنگین تاجبخش
22:08 93/09/19
عشق تعطیل نیست
مریم مسیبیمریم مسیبی
16:12 93/12/02
ایشون زانیار هستند؟
نگین تاجبخشنگین تاجبخش
19:08 93/12/08
آره زانیار خسرویه.