سلام ، رضا از تهرانم ، دوست دارم مردم ایران و جهان با هر دین ، فرهنگ و سلیقه ای در کنار یکدیگر به خوبی ، بدون جنگ ، کشتار و همه نوع مساوات در میان همه اقشار عالم برقرار و با هم به خوبی زندگی کنند ، یعنی می شود دنیای جنگ و ثروت و سیاست و بی اخلاقی حداقل کم یا نابود شود ؟ همت و خواست مردم دنیا و آزادگان جهان تأثیری در آن دارد ؟ مددکار اجتماعی
1
سلام ، در سال جدید ( 94 ) که چند روزی است از آغاز آن می گذرد ، امیدوارم همه مردم ایران و جهان در سلامتی ، رفاه و عدالت اجتماعی بدون تبعیض به سر ببرند و علی رغم هرگونه اختلاف نظر و سلایق و شیوه ها در ملل ، فرهنگ و ادیان مختلف ، کلیه دولت مردان جهان ، با کمی نرمش ، کمی اخلاق ، کمی صداقت ، عدم ستیزه جوئی و عدم کشور گشائی آرامش و آسایش را برای همه مردم دنیا به ارمغان بیاورند اگر همه مردم دنیا متحد شوند و خواهان این باشند ، در آن صورت ، غیر ممکن و رؤیا به وقوع می پیوندد .
اگرچه یک دست صدا ندارد ولی با اتحاد و دست مردم جهانیان ، از هر نژادی ، رنگی ، دینی ، قومی و ملیتی بدون فخر فروشی امکان پذیر است . تا جهانی آباد و آزاد با زندگی مسالمت آمیز تمامی مردم در کنار یکدیگر داشته باشیم و آن روز دیر نیست اگر خود بخواهیم ، همت کنیم ، به عهده دیگران نیندازیم یا نگوئیم سخت است و من پول و مکنت و مقام و ... دارم و حوصله دردسر ندارم !
به امید آن روز و دوست دارم همه مردم دنیا را شاد و بی مشکل ببینم آمین . مددکار اجتماعی