حسین پاکدل
حسین پاکدل
10:55 93/12/09
خونخواهى یک تشت خون
گفتگو با حسین پاکدل براى مجله کتاب هفته خبر به بهانه ی اجرای نمایش «یک صبحِ ناگهان» در تماشاخانه ی ایران شهر

حافظ روحانی
-اسفند را موقع خوبی برای اجرا نمی دانند، چه شد که نمایش را در این ماه به روی صحنه بردید؟
-زمانی که به ما دادند، اسفند ماه بود. البته من به این زمان که شما اشاره کردید، چندان اعتقاد ندارم. نمایش اگر خوب باشد، مخاطب خودش را به تالار می آورد. من به شکل های مختلف و در زمان های مختلف نمایش اجرا کرده ام، ولی این خود نمایش است که با بیننده ارتباط برقرار می کند و می گوید که من چه هستم، این طور نیست که فکر کنید اگر موقع دیگری اجرا می کردید، چیزی دیگری می شد. اساساً تئاتر بسیار هنر مظلومی است، به این خاطر که مطلقاً ابزار تبلیغات ندارد، به آن شکل اطلاع رسانی هم نمی شود، همین ها باعث شده تا فضا به هم ریخته شود، یک جا انتظار داری تا یک کار فرهیخته و خوب ببینی ولی با کار خوبی مواجه نمی شوی، یا به صحنه ی دنج کوچکی می روی و می بینی که عجب کارهایی روی صحنه می رود. می روی تالار وحدت با همه ی امکانات و ارج و قرب تالار و می بینی که کار باارزشی ندیده ای و آن وقت کارهای فاخری که در همان تالار اجرا می شوند هم ضربه می خورند.
-قصه ی شخصیت اول نمایش با دو شخصیت واقعی شباهت دارد، یکی با ابوتراب غفاری، برادر کوچک تر کمال الملک که خودکشی می کند و دیگری با موسی مییزی، عموی پدری مرتضی ممیز که نقاشی هایی می کشید، خلاف عرف نقاشان دوره ی قاجار و زمانی که شما هم در نمایش به آن اشاره می کنید. آیا شخصیت اصلی نمایش، کمال، حاصل و ترکیب این شخصیت های تاریخی است و یا این که که کاملاً حاصل تخیل شماست؟
-نه. اصل نقاشی ها و کارهایی که کمال کرده برای ما مهم نیست. اصل اتفاقی است که رخ داده و آن تشت خونی که حالا در آینه ای تجلی پیدا می کند و ما را به فراتر از نقاشی و هنر و مناسبات پدر فرزندی و مسائلی از این دست ارجاع می دهد؛ چشم ما را به روی حقایقی باز می کند که اصلاً لازم نیست تا مابه ازا داشته باشد که بگوییم بر مبنای یک شخصیت حقیقی است، نه. تنها چیزی که در این نمایش وجود داشته، موقعیت نمایشی است، یعنی بحرانی که بعد از مرگ ناصرالدین شاه پیش می آید، اعلام حکومت نظامی یا به قول آن زمان قُرُق نظامی می شود، این دلهره را ایجاد می کند که هر لحظه ممکن است بلایی سر این ها بیاید. این موقعیت است و بعد آرامش و تومأنینه ی این مرد و برخوردش با این پدیده، وضعیت که قابل تأمل است، وگرنه ما نه نقاشی می بینیم و نه اثری از کمال، فقط راجع به او حرف زده می شود. به این خاطر نه، مطلقاً مابه ازا ندارد؛ می تواند هر کسی باشد، می تواند هر هنری باشد. می تواند تا حدودی مدرنیسم در تقابل با سنت باشد، یا عبور از مرحله ی سنت باشد، یعنی نسلی که پایه گذار تفکرات جدیدند، در هر چیزی.
-ولی هنرمند بودندش مهم است؟
-طبیعی است. ببینید، اگر هنرمند نباشد، دیگر وجه دراماتیکی ندارد، به خاطر سوالاتی که مطرح می کند، از این جنبه است که وجه هنرمندی اش مهم است. آن کس که جهان را قابل تحمل می کند، هنرمند است. بقیه ی چیزها می آیند و زندگی را تسهیل می کنند، مثل علم و دانش که زندگی را آسان می کنند تا زندگی با سلامت و راحت تر پیش برود، مثل ماشین که وقتی می آید، حرکت را تسهیل می کند. ولی هنر از بدو پیدایش فقط برای معنی دادن به زندگی است، برای همین جذاب است. اگر شخصیت اول کس دیگری بود شاید این قدر جذاب نبود و این قدر راجع به او حرف نمی زدند.
-به این ترتیب هنرمندی که خونش را در تشت خون می ریزد، دارد شرایطش را معنی می کند؟
-دقیقاً. خونش با ما حرف می زند، تمام صحبت هایی که در طول نمایش می شنویم و شخصیت های نمایش که با پدر صحبت می کنند و با وجودی که می بینیم که کمال بر صحنه است، ولی این خونش است که دارد صحبت می کند. سر آخر می بینیم که مادر صدای تشت را می شنود، می پرسد: «چه می گویی کمال؟ پس چرا بی صدا؟» به تعبیری حتی این تشت، تشت رسوایی شخصیت هایی هم هست که بر صحنه می آیند.
-یعنی میراث هنرمند است برای این روزگار؟
-بله.
-در تمام مدت نمایش انتظار داشتم تا نمایش در آخرین صحنه یک واکنش سیاسی را به ما نشان دهد، ولی نمایش از این پایان احتراز می کند حتی با وجودی که شاهد وزیر معارف بر صحنه هستیم و یا شخصیت قدرت طلبی را می بینیم که در تدارک چیزی شبیه یک کودتای نظامی است. از طرف دیگر شرایط سیاسی آن روزگار، کشته شدن ناصرالدین شاه نمایش نامه نویسان را به سمتی سوق می دهد که بر مسائل سیاسی تاریخی آن دوره تأکید کنند. نمایش شما این کار را نمی کند، انگار که ماحصل این شرایط و روزگار ما هست؟
-طبیعی است که ما نمی توانیم تاریخ را عوض کنیم، گذشته اتفاقی بوده که رخ داده و وجود دارد، در حافظه تاریخ ما، در متون تاریخی ما و در هر چیزی که ثبت و ضبط شده. نمی توان تاریخ را تغییر داد، می توان تاریخ را تأویل یا تحلیل کرد، ولی نمی توان آن را تغییر داد؛ نمی توانی بگویی ناصرالدین شاه ترور نشد یا واقعه ی مشروطه رخ نداد، یا مظفرالدین شاه فرمان مشروطه را امضا نکرد. این ها واقعیت های تاریخی هستند، آن ها را نمی توان عوض کرد، اما می شود آن ها را تحلیل کرد، می توان از آن ها عبرت گرفت. می توان برای کسب عبرت، امروز به سراغ شان رفت و بازسازی شان کرد، از این وقایع تاریخی به عنوان بستری برای درام استفاده کرد. ما شکل های مختلفی را برای پایان بندی طراحی کردیم. کار هنر این نیست که لقمه ی آماده را بگیرد و آن را به مخاطب بدهد و به تماشاگر بگوید که من این را می خواستم بگویم و شما هم همینی که من گفتم را بشنوید و تمام، بلکه هنر فضا را باز می گذارد تا بگوید: شما اگر بودید چکار می کردید؟ اگر این تراژدی بر شما رخ می داد با این تشت خون چه می کردید؟ آیا خون تازه ای می ریختید؟ ما نتیجه نمی گیریم، حرف خودمان را می زنیم و حرف ما این است که با کشتن ها چیزی درست نمی شود. ما رویای مان را فریاد می زنیم: رویای پایان نمایش، همزیستی همه ی این آدم ها است کنار هم، فارغ از عقده ها، محرومیت ها یا بلاهایی که بر سرشان آمده، همه کنار هم جمع می شوند، آن تشت به حوض آب تبدیل می شود، با رنگ زیبای فیروزه ای و آب که نشانه ی پاکی است و این که این ها می توانستند و یا می توانند در آینده در کنار هم همزیستی کنند، ولی چرا نمی کنند؟ چیست که مانع می شود؟ عقده های شان است؟ بی معرفتی شان است نسبت به اتفاقاتی که برای شان می افتد؟ بله اتفاقاً نمایش به شدت زمینه ی این را دارد که به شعار تبدیل شود، ما پرهیز کردیم و سعی کردیم دوری کنیم.
-گفتید که چند پایان دیگر هم برای نمایش طراحی کرده بودید، چون به نظر می رسد که صحنه های نمایش به دقت پرداخت شده اند، ولی انگار کل نمایش هنوز تصمیم نگرفته که می خواهد چکار کند، با وجود اجرای خوب صحنه ها به نظر می رسد که کثرت درون مایه ها و مضامین نمایش زیاد است و تکلیف نمایش را به خوبی معلوم نمی کنند، می خواهم ببینم که پایان های دیگری که برای نمایش طراحی شده بودند چه بودند و قرار بود چکار کنند؟
-مثلاً در اصل متن نوشته بودم که پدر تشت خون را می خورد؛ این پایان به نظرم برای نمایش جذاب نیست، مشمعز کننده است، زبان استعاری اش این است که این خون خوردن، معادل خون دل خوردن است، چون در قصه ی اسماعیل فصیح هم این طور است که بهرام در آخر قصه از دخترش می خواهد که برود بالا و تشت خون را سر می کشد که برای نمایش مطلقاً مناسب نبود. فکر کردیم شروع کند با این تشت خون حرف زدن، این را نوشتم که بهرام با خون پسرش حرف بزند و یک برون ریزی وحشت ناک را شروع کند. شما می دانید که توانایی مهدی سلطانی برای این که چنین صحنه ای را دربیاورد فوق العاده است، آن را تمرین هم کردیم ولی اشکال اساسی اش این بود که تماشاگر تخلیه شده از تالار بیرون می رفت، دیگر چیزی با خودش نمی برد، همه ی جواب ها را می گرفت و بعد از تالار خارج می شد. نوع دیگرش این بود که با آینه ای که ما هستیم، ما یعنی تماشاگر صحبت کند، آینه ی تاریخ. باز هم دیدیم که انرژی تماشاگر خالی می شود. چیزهایی بین این ها هم بود، سکوت بود، جشن بود که برویم در رویای عروسی زرین تاج و کمال و برگردیم به گذشته، ولی دیدیم که جواب نمی دهد؛ به به ترین چیزی که رسیدیم، پایانی است که شما می بینید. درست است که همه ی شخصیت ها به روی صحنه می آیند و عریان می شود و ذهنیات شان برملا می شود و حقیقت شان بالای این تشت خون هویدا می شود، اما معنی اش این نیست که بلاتکلیف می مانند. تکلیف همه ی شخصیت های ما معلوم می شود، همه به یک سرانجامی می رسند و آن وقت است که پایان بندی قصه شروع می شود و می رود به رویا و ما را به عنوان مخاطب در معرض این سوال می گذارد که اگر من بودم چه می کردم؟ آیا واقعاً می شود این رویا یا خواب را به واقعیت تبدیل کرد و کنار هم زندگی کرد؟ آیا ناممکن است؟ چکار باید کرد؟
-پدر مفهوم نمادین دارد، به نظر می رسد که نمادی از خانواده و سنت است، به این ترتیب این آرامش به نوعی فقط در کنار سنت امکان پذیر است؟
-نه لزوماً.
-پدر در تمام طول نمایش از جلو تشت بلند نمی شود، حتی در صحنه ی آخر که فقط کمی راحت تر و سبک تر می نشیند و همه انگار دارند به او پاسخ می دهند، به هر حال پدر به طور طبیعی این ذهنیت را به ما می دهد که ما داریم درباره ی سنت خانواده صحبت می کنیم و کوشش پدر انگار در تمام طول نمایش این است که خانواده را سرپا نگه دارد و حتی مانع می شود که آزادی خواهان خون خواهی کنند و یا مشروطه خواهان که بلوا به پا کنند.
-نه این طور نیست. این جمعیت احرار مشروطه خواه نیستند، جمعیتی دست ساخته هستند. بچه ای که بر صحنه می آید و از جمعیت احرار می گوید، در حقیقت بچه ی جوانی است که ابزار دست شده. کامران میرزا، شخصیتی که دعوی قدرت دارد . معتقد است که باید به جای مظفرالدین شاه پادشاه شود از همه ی ابزارهای به هم ریختن و شلوغ کردن اوضاع استفاده می کند. این شخصیت نایب است که یک حزب جعلی درست کرده و می گوید که ما می خواهیم به دست این حزب میرزا رضا را نجات دهیم برای این که سند استنطاق را آن جور که شما- یعنی کامران میرزا- می خواهید تنظیم کنیم. این ها نیاز به توضیح دارد و ما اصل را بر این می گذاریم که در همین حد کافی است ولی واقعیت این است که این حزب و جمعیت احرار اصلا آزادی خواه نیستند، حزبی جعلی و فرصت طلبی هستند که نایب نظمیه آماده کرده، برای روز مبادا. حالا وقتش است، بهانه اش هم این است که جنازه را بردارند و راه بیفتند در شهر و آن را تبدیل به یک سند اعتراضی کنند و از آن به نفع خودشان سوءاستفاده کنند. وگرنه ربطی به مشروطه ندارد و آن موقع هنوز خیلی تا مشروطه سال ها مانده بوده و اگر آن موقع کسی شعار شبه مشروطه ای هم می داد، با او برخورد بسیار خشنی می کردند. یادمان باشد که در نمایش 13 سال تا صدور فرمان مشروطه زمان مانده است. جهان بینی نمایش اصلاً این طوری نیست، آن آدم اتفاقاً آدم آزادی خواهی است، نشسته و بحث آن برده ای در قالب حکایت می کند که بهای خود را آزادی می داند. بهرام نمایش در عین سادگی حرف های عمیقی و آزادی خواهانه ای می زند. لازم نیست شعار دهد. شخصیت بهرام کنشی نشان می دهد و آن این است که بالای تشت خون پسرش نشسته، حالا این بقیه هستند که باید واکنش نشان دهند. طبعاً واکنش ها اشکال مختلفی دارند.
خونخواهى یک تشت خون
5
خدا قوت آقای پاکدل شما واقعا انسان زحمت کشی هستید و آثارتون حال و هوای ایرانی داره به دور از اغراق و تکرار زدگی
هوشن ابتهاج واقعا یگانه ایست که تکرار نخواهد شد
فرشاد نصرتیفرشاد نصرتی
09:19 93/12/10
هوشنگ ابتهاج نابغه روح و روان
ابتهاج big like
ونداد ایزدیونداد ایزدی
23:38 93/12/16
ابتهاج با چهرش با ادم حرف میزنه بدون اینکه بخواد چیزی بگه