سعید امیرسلیمانی
سعید امیرسلیمانی-cover
سعید امیرسلیمانی
بازیگر، کارگردان، نویسنده، تهیه کننده

سعید امیرسلیمانی به بی فاصله پیوست.
11:26 93/11/07
سوابق هنری