پدرام سلطانی
پدرام سلطانی
پدرام سلطانی برای سریال در چشم باد 8 ستاره داد.
16:31 93/11/17
۷/۳
پدرام سلطانی برای سریال آژانس دوستی 8 ستاره داد.
22:05 93/08/07
پدرام سلطانی برای فیلم آتش بس 8 ستاره داد.
22:02 93/08/07
۷/۱
پدرام سلطانی برای فیلم آدم برفی 7 ستاره داد.
21:55 93/08/07
۷/۳
پدرام سلطانی برای سریال قصه های مجید 8 ستاره داد.
08:07 93/08/07
۷/۴
پدرام سلطانی برای سریال معراجی ها 4 ستاره داد.
08:07 93/08/07
۶/۷
پدرام سلطانی برای فیلم ساکن طبقه وسط 8 ستاره داد.
08:06 93/08/07
۷/۲
پدرام سلطانی برای فیلم آرایش غلیظ 8 ستاره داد.
08:06 93/08/07
۷/۱
یک فیلم خیلی متفاوت و عالی. دستِ همه ی عواملش حسابی درد نکنه. ای کاش مدت زمان بیشتری اکران می شد.
0
پدرام سلطانی برای فیلم مادر 8 ستاره داد.
20:55 93/08/05
۷/۵
پدرام سلطانی برای فیلم آذر، شهدخت، پرویز و دیگران 8 ستاره داد.
20:54 93/08/05
۷/۱
پدرام سلطانی برای فیلم امروز 8 ستاره داد.
11:58 93/08/05
۶/۹
پدرام سلطانی برای سریال ساختمان پزشکان 8 ستاره داد.
00:12 93/08/01
۷/۵
پدرام سلطانی برای سریال شب دهم 8 ستاره داد.
12:59 93/07/30
۷/۴
پدرام سلطانی برای سریال خانه سبز 9 ستاره داد.
12:59 93/07/30
۷/۶
پدرام سلطانی برای فیلم خانوم 8 ستاره داد.
12:42 93/07/30
۷/۱
پدرام سلطانی برای سریال رهایی 7 ستاره داد.
10:03 93/07/30
۷
پدرام سلطانی برای فیلم کلاه قرمزی و پسرخاله 8 ستاره داد.
09:59 93/07/30
۷/۶
پدرام سلطانی برای سریال مجید دلبندم 8 ستاره داد.
09:11 93/07/30
۷/۲
پدرام سلطانی برای سریال شب های برره 8 ستاره داد.
09:11 93/07/30
۷/۵
پدرام سلطانی برای فیلم ماهی و گربه 8 ستاره داد.
09:11 93/07/30
۷/۱
پدرام سلطانی برای سریال امام علی 8 ستاره داد.
21:59 93/07/29
۷/۵
پدرام سلطانی برای فیلم گاو 8 ستاره داد.
21:59 93/07/29
۷/۲
پدرام سلطانی برای فیلم آژانس شیشه ای 9 ستاره داد.
21:57 93/07/28
۷/۶
پدرام سلطانی برای فیلم هامون 8 ستاره داد.
21:51 93/07/28
۷/۵
پدرام سلطانی برای نمایش برف سرخ 9 ستاره داد.
10:48 93/07/21
پدرام سلطانی برای فیلم آتش بس 2 8 ستاره داد.
10:18 93/07/21
۷/۱
پدرام سلطانی برای فیلم شهر موش ها 2 9 ستاره داد.
10:17 93/07/21
۷/۵
پدرام سلطانی برای فیلم هیس دخترها فریاد نمی زنند 9 ستاره داد.
14:47 93/07/20
۷/۷
پدرام سلطانی برای فیلم چ 7 ستاره داد.
14:47 93/07/20
۷/۰
پدرام سلطانی برای فیلم شیار 143 8 ستاره داد.
14:47 93/07/20
۷/۴
پدرام سلطانی برای سریال ستایش 2 7 ستاره داد.
14:42 93/07/20
۶/۸
پدرام سلطانی برای فیلم خط ویژه 8 ستاره داد.
14:42 93/07/20
۷/۲
پدرام سلطانی برای فیلم ردکارپت 7 ستاره داد.
14:39 93/07/20
۷/۱
پدرام سلطانی برای نمایش گزارش به آکادمی 9 ستاره داد.
14:36 93/07/20
پدرام سلطانی برای فیلم طبقه حساس 8 ستاره داد.
14:34 93/07/20
۷/۰
پدرام سلطانی برای فیلم روزهای آشفته من 10 ستاره داد.
14:32 93/07/15
پدرام سلطانی برای فیلم معراجی ها 3 ستاره داد.
20:25 93/07/13
۶/۷
پدرام سلطانی برای فیلم جدایی نادر از سیمین 9 ستاره داد.
20:16 93/07/13
۷/۵
پدرام سلطانی برای فیلم میم مثل مادر 10 ستاره داد.
20:15 93/07/13
پدرام سلطانی برای فیلم مارمولک 10 ستاره داد.
20:05 93/07/13
۷/۷
برای مشاهده مطالب بیشتر کلیک کنید