حمیده ابراهیمی
حمیده ابراهیمی
سلام
عکسی که گذاشتم متعلق به نوه ام هست.
حمیده ابراهیمی برای سریال مادرانه 10 ستاره داد.
16:57 93/10/25
۷/۱
حمیده ابراهیمی برای فیلم چهارشنبه سوری 10 ستاره داد.
16:57 93/10/25
۷/۲
حمیده ابراهیمی برای فیلم قاعده تصادف 10 ستاره داد.
16:57 93/10/25
۶/۹
حمیده ابراهیمی برای فیلم پری 10 ستاره داد.
16:57 93/10/25
۷/۰
حمیده ابراهیمی برای فیلم به همین سادگی 10 ستاره داد.
11:40 93/10/23
۷/۰
حمیده ابراهیمی برای فیلم خوابم می آد 10 ستاره داد.
11:40 93/10/23
۷/۱
حمیده ابراهیمی برای فیلم بی پولی 10 ستاره داد.
11:40 93/10/23
۷/۱
حمیده ابراهیمی برای فیلم ناصرالدین شاه آکتور سینما 10 ستاره داد.
10:21 93/10/22
۶/۹
حمیده ابراهیمی برای فیلم ورود آقایان ممنوع 10 ستاره داد.
10:21 93/10/22
۷/۴
حمیده ابراهیمی برای فیلم سگ کشی 10 ستاره داد.
10:21 93/10/22
۷/۰
حمیده ابراهیمی برای سریال شاهگوش 10 ستاره داد.
10:21 93/10/22
۷/۱
حمیده ابراهیمی برای فیلم واکنش پنجم 10 ستاره داد.
10:21 93/10/22
۷/۱
حمیده ابراهیمی برای فیلم جرم 8 ستاره داد.
10:21 93/10/22
۶/۸
حمیده ابراهیمی برای فیلم گیلانه 10 ستاره داد.
10:21 93/10/22
۷/۰
حمیده ابراهیمی برای سریال دردسرهای عظیم 9 ستاره داد.
10:17 93/10/22
۷/۲
حمیده ابراهیمی برای فیلم مهمان مامان 10 ستاره داد.
10:17 93/10/22
۷/۱
حمیده ابراهیمی برای فیلم به نام پدر 10 ستاره داد.
10:17 93/10/22
۷/۰
حمیده ابراهیمی برای فیلم آتش بس 2 1 ستاره داد.
23:49 93/10/12
۷/۱
حمیده ابراهیمی برای فیلم من ترانه پانزده سال دارم 10 ستاره داد.
21:50 93/09/22
۷/۱
حمیده ابراهیمی برای سریال هفت سنگ 9 ستاره داد.
21:50 93/09/22
۷/۰
حمیده ابراهیمی برای سریال کلاه قرمزی 90 10 ستاره داد.
21:50 93/09/22
۷/۳
حمیده ابراهیمی برای فیلم قرمز 10 ستاره داد.
21:50 93/09/22
۷/۲
حمیده ابراهیمی برای فیلم ارتفاع پست 10 ستاره داد.
21:50 93/09/22
۷/۱
حمیده ابراهیمی برای فیلم گوزنها 10 ستاره داد.
21:50 93/09/22
۷/۲
حمیده ابراهیمی برای سریال ساعت خوش 10 ستاره داد.
21:49 93/09/22
۷/۰
حمیده ابراهیمی برای سریال نابرده رنج 10 ستاره داد.
21:49 93/09/22
۷/۳
حمیده ابراهیمی برای سریال معصومیت از دست رفته 10 ستاره داد.
21:49 93/09/22
۷/۱
حمیده ابراهیمی برای فیلم خانه آقای حقدوست 10 ستاره داد.
21:49 93/09/22
۷/۰
حمیده ابراهیمی برای سریال خودرو تهران 11 10 ستاره داد.
21:49 93/09/22
۷
حمیده ابراهیمی برای سریال زمانه 10 ستاره داد.
21:49 93/09/22
۷/۲
حمیده ابراهیمی برای سریال اشک ها و لبخندها 10 ستاره داد.
21:49 93/09/22
۶/۹
حمیده ابراهیمی برای سریال دوران سرکشی 10 ستاره داد.
21:49 93/09/22
۶/۹
حمیده ابراهیمی برای سریال مرد هزار چهره 10 ستاره داد.
21:49 93/09/22
۷/۳
حمیده ابراهیمی برای سریال قصه های تا به تا 10 ستاره داد.
21:48 93/09/22
۷/۱
حمیده ابراهیمی برای سریال پاورچین 10 ستاره داد.
21:48 93/09/22
۷/۱
حمیده ابراهیمی برای سریال شمس العماره 10 ستاره داد.
21:48 93/09/22
۷/۱
حمیده ابراهیمی برای سریال آرایشگاه زیبا 10 ستاره داد.
21:48 93/09/22
۷/۰
حمیده ابراهیمی برای سریال همسران 10 ستاره داد.
21:48 93/09/22
۷/۰
حمیده ابراهیمی برای سریال پژمان 10 ستاره داد.
21:48 93/09/22
۷/۱
حمیده ابراهیمی برای سریال نقطه چین 10 ستاره داد.
21:48 93/09/22
۶/۹
حمیده ابراهیمی برای سریال همه چیز آنجاست 10 ستاره داد.
21:48 93/09/22
۷/۲
حمیده ابراهیمی برای سریال خواب و بیدار 10 ستاره داد.
21:48 93/09/22
۷/۰
حمیده ابراهیمی برای فیلم دهلیز 10 ستاره داد.
21:48 93/09/22
۷/۲
حمیده ابراهیمی برای فیلم برف روی کاج ها 9 ستاره داد.
21:48 93/09/22
۶/۹
حمیده ابراهیمی برای فیلم اجاره نشین ها 10 ستاره داد.
21:48 93/09/22
۷/۲
حمیده ابراهیمی برای سریال پرده نشین 10 ستاره داد.
10:37 93/09/20
۷/۱
حمیده ابراهیمی برای فیلم بوتیک 10 ستاره داد.
10:37 93/09/20
۷/۱
حمیده ابراهیمی برای فیلم روبان قرمز 10 ستاره داد.
10:37 93/09/20
۷/۱
حمیده ابراهیمی برای فیلم درباره الی 10 ستاره داد.
10:37 93/09/20
۷/۳
حمیده ابراهیمی برای سریال میوه ممنوعه 10 ستاره داد.
10:37 93/09/20
۷/۳
حمیده ابراهیمی برای فیلم میهمان داریم 7 ستاره داد.
11:54 93/08/25
۷/۱
حمیده ابراهیمی برای فیلم کلاشینکف 7 ستاره داد.
11:54 93/08/25
۷/۱
حمیده ابراهیمی برای سریال برابر با اصل 7 ستاره داد.
11:54 93/08/25
۶/۸
حمیده ابراهیمی برای فیلم عصبانی نیستم! 8 ستاره داد.
18:24 93/08/24
۷/۱
حمیده ابراهیمی برای سریال داستان یک شهر 10 ستاره داد.
10:43 93/08/15
حمیده ابراهیمی برای فیلم سجاده آتش 10 ستاره داد.
10:42 93/08/15
حمیده ابراهیمی برای فیلم تابور 8 ستاره داد.
12:30 93/08/14
۷/۰
حمیده ابراهیمی برای فیلم عاشق ها ایستاده می میرند 8 ستاره داد.
22:02 93/08/08
۷/۱
حمیده ابراهیمی برای فیلم فرشته ها با هم می آیند 8 ستاره داد.
22:02 93/08/08
۷
حمیده ابراهیمی برای سریال خوش رکاب 10 ستاره داد.
14:05 93/08/06
۷/۱
حمیده ابراهیمی برای فیلم افسون گل سرخ 7 ستاره داد.
16:18 93/08/04
۷/۱
حمیده ابراهیمی برای فیلم زندگی مشترک آقای محمودی و بانو 8 ستاره داد.
16:17 93/08/04
۷/۱
حمیده ابراهیمی برای سریال ساخت ایران 9 ستاره داد.
15:15 93/08/04
۷/۰
حمیده ابراهیمی برای سریال شوخی کردم 10 ستاره داد.
15:15 93/08/04
۷/۱
حمیده ابراهیمی برای سریال ستایش 2 9 ستاره داد.
15:13 93/08/04
۶/۸
حمیده ابراهیمی برای فیلم ملبورن 9 ستاره داد.
15:12 93/08/04
۷/۱
حمیده ابراهیمی برای سریال شام ایرانی 8 ستاره داد.
15:07 93/08/04
۶/۹
حمیده ابراهیمی برای فیلم طبقه حساس 9 ستاره داد.
20:02 93/08/03
۷/۰
حمیده ابراهیمی برای سریال سرزمین کهن 10 ستاره داد.
20:02 93/08/03
۷/۱
حمیده ابراهیمی برای فیلم هیس دخترها فریاد نمی زنند 9 ستاره داد.
20:02 93/08/03
۷/۷
حمیده ابراهیمی برای فیلم زندگی جای دیگری است 9 ستاره داد.
20:00 93/08/03
۷/۰
حمیده ابراهیمی برای سریال آسمان من 9 ستاره داد.
19:58 93/08/03
حمیده ابراهیمی برای سریال آوای باران 8 ستاره داد.
19:58 93/08/03
۷/۰
حمیده ابراهیمی برای فیلم از تهران تا بهشت 8 ستاره داد.
19:58 93/08/03
۷/۱
حمیده ابراهیمی برای فیلم بیداری برای سه روز 9 ستاره داد.
19:58 93/08/03
۷/۱
حمیده ابراهیمی برای فیلم امروز 9 ستاره داد.
19:58 93/08/03
۶/۹
حمیده ابراهیمی برای فیلم همه چیز برای فروش 8 ستاره داد.
19:58 93/08/03
۷/۰
حمیده ابراهیمی برای سریال پایتخت ۳ 9 ستاره داد.
19:58 93/08/03
۷/۳
حمیده ابراهیمی برای فیلم ردکارپت 9 ستاره داد.
06:12 93/07/30
۷/۱
حمیده ابراهیمی برای فیلم یک شب 9 ستاره داد.
06:12 93/07/30
۷/۰
حمیده ابراهیمی برای فیلم چ 9 ستاره داد.
06:11 93/07/30
۷/۰
حمیده ابراهیمی برای فیلم ساکن طبقه وسط 9 ستاره داد.
06:11 93/07/30
۷/۲
حمیده ابراهیمی برای فیلم رستاخیز 9 ستاره داد.
18:08 93/07/28
۷/۰
حمیده ابراهیمی برای نمایش گزارش به آکادمی 10 ستاره داد.
18:08 93/07/28
حمیده ابراهیمی برای سریال دنیای شیرین 10 ستاره داد.
18:08 93/07/28
۷/۰
حمیده ابراهیمی برای سریال خوب بد زشت 9 ستاره داد.
18:07 93/07/28
۶/۹
حمیده ابراهیمی برای سریال وفا 8 ستاره داد.
18:07 93/07/28
۶/۹
حمیده ابراهیمی برای سریال جنگ 77 10 ستاره داد.
18:07 93/07/28
۷/۱
حمیده ابراهیمی برای سریال سردار جنگل 10 ستاره داد.
18:07 93/07/28
۷/۰
حمیده ابراهیمی برای سریال خانه سبز 10 ستاره داد.
18:07 93/07/28
۷/۶
حمیده ابراهیمی برای سریال شب دهم 10 ستاره داد.
18:07 93/07/28
۷/۴
حمیده ابراهیمی برای سریال امام علی 10 ستاره داد.
18:07 93/07/28
۷/۵
حمیده ابراهیمی برای سریال کلاه پهلوی 10 ستاره داد.
18:07 93/07/28
۷/۰
حمیده ابراهیمی برای سریال دنیای شیرین دریا 10 ستاره داد.
18:07 93/07/28
۷/۱
حمیده ابراهیمی برای سریال در چشم باد 10 ستاره داد.
18:07 93/07/28
۷/۳
حمیده ابراهیمی برای سریال روزگار قریب 10 ستاره داد.
18:07 93/07/28
۷/۲
حمیده ابراهیمی برای سریال معراجی ها 7 ستاره داد.
18:07 93/07/28
۶/۷
حمیده ابراهیمی برای سریال مدار صفر درجه 10 ستاره داد.
18:07 93/07/28
۷/۳
حمیده ابراهیمی برای سریال زخم 8 ستاره داد.
18:07 93/07/28
۶/۸
حمیده ابراهیمی برای سریال گمگشته 10 ستاره داد.
18:07 93/07/28
۶/۸
حمیده ابراهیمی برای سریال روزی روزگاری 10 ستاره داد.
18:07 93/07/28
۷/۲
حمیده ابراهیمی برای سریال پایتخت 1 10 ستاره داد.
18:07 93/07/28
۷/۷
حمیده ابراهیمی برای سریال صاحبدلان 10 ستاره داد.
18:07 93/07/28
۷/۰
حمیده ابراهیمی برای سریال رهایی 10 ستاره داد.
18:06 93/07/28
۷
حمیده ابراهیمی برای سریال مختارنامه 10 ستاره داد.
18:06 93/07/28
۷/۶
حمیده ابراهیمی برای سریال شب های برره 10 ستاره داد.
18:06 93/07/28
۷/۵
حمیده ابراهیمی برای سریال ساختمان پزشکان 10 ستاره داد.
18:06 93/07/28
۷/۵
حمیده ابراهیمی برای نمایش مرگ تصادفی یک آنارشیست 10 ستاره داد.
18:06 93/07/28
حمیده ابراهیمی برای سریال کیف انگلیسی 10 ستاره داد.
18:06 93/07/28
۷/۰
حمیده ابراهیمی برای سریال قصه های مجید 10 ستاره داد.
18:06 93/07/28
۷/۴
حمیده ابراهیمی برای سریال مجید دلبندم 10 ستاره داد.
18:06 93/07/28
۷/۲
حمیده ابراهیمی برای سریال ولایت عشق 9 ستاره داد.
18:06 93/07/28
۷/۳
حمیده ابراهیمی برای فیلم آرایش غلیظ 9 ستاره داد.
18:06 93/07/28
۷/۱
حمیده ابراهیمی برای فیلم آواز گنجشک ها 10 ستاره داد.
18:06 93/07/28
۷/۰
حمیده ابراهیمی برای فیلم رنگ خدا 10 ستاره داد.
18:06 93/07/28
۷/۲
حمیده ابراهیمی برای فیلم لیلی با من است 10 ستاره داد.
18:06 93/07/28
۷/۶
حمیده ابراهیمی برای فیلم کلاه قرمزی و پسرخاله 10 ستاره داد.
18:06 93/07/28
۷/۶
حمیده ابراهیمی برای فیلم زیر پوست شهر 10 ستاره داد.
18:06 93/07/28
۷/۱
حمیده ابراهیمی برای فیلم آدم برفی 10 ستاره داد.
18:06 93/07/28
۷/۳
حمیده ابراهیمی برای فیلم دلشدگان 10 ستاره داد.
18:06 93/07/28
۶/۹
حمیده ابراهیمی برای فیلم مادر 10 ستاره داد.
18:06 93/07/28
۷/۵
حمیده ابراهیمی برای سریال سربداران 10 ستاره داد.
18:06 93/07/28
۶/۹
حمیده ابراهیمی برای فیلم ناخدا خورشید 10 ستاره داد.
18:06 93/07/28
۷
حمیده ابراهیمی برای فیلم شوکران 10 ستاره داد.
18:06 93/07/28
۶/۹
حمیده ابراهیمی برای فیلم خانه دوست کجاست 10 ستاره داد.
18:06 93/07/28
۷/۲
حمیده ابراهیمی برای فیلم دوئل 10 ستاره داد.
18:06 93/07/28
۶/۸
حمیده ابراهیمی برای فیلم شیار 143 10 ستاره داد.
11:46 93/07/26
۷/۴
حمیده ابراهیمی برای فیلم بهار نارنج 9 ستاره داد.
11:46 93/07/26
۷/۱
حمیده ابراهیمی برای فیلم معراجی ها 6 ستاره داد.
11:46 93/07/26
۶/۷
حمیده ابراهیمی برای فیلم خواب زده ها 9 ستاره داد.
11:45 93/07/26
۷
حمیده ابراهیمی برای فیلم شهر موش ها 2 10 ستاره داد.
11:45 93/07/26
۷/۵
حمیده ابراهیمی برای فیلم ماهی و گربه 10 ستاره داد.
11:45 93/07/26
۷/۱
حمیده ابراهیمی برای فیلم خانوم 7 ستاره داد.
11:45 93/07/26
۷/۱
حمیده ابراهیمی برای فیلم رسوایی 3 ستاره داد.
10:38 93/07/07
۶/۷
حمیده ابراهیمی برای فیلم سام و نرگس 2 ستاره داد.
10:38 93/07/07
۶/۷
حمیده ابراهیمی برای فیلم خط ویژه 9 ستاره داد.
10:21 93/07/07
۷/۲
حمیده ابراهیمی برای فیلم آذر، شهدخت، پرویز و دیگران 9 ستاره داد.
10:21 93/07/07
۷/۱
حمیده ابراهیمی برای فیلم گاو 10 ستاره داد.
10:21 93/07/07
۷/۲
حمیده ابراهیمی برای فیلم مارمولک 10 ستاره داد.
10:21 93/07/07
۷/۷
حمیده ابراهیمی برای فیلم آژانس شیشه ای 10 ستاره داد.
10:21 93/07/07
۷/۶
حمیده ابراهیمی برای فیلم هامون 10 ستاره داد.
10:21 93/07/07
۷/۵
حمیده ابراهیمی برای فیلم جدایی نادر از سیمین 10 ستاره داد.
10:13 93/07/07
۷/۵
برای مشاهده مطالب بیشتر کلیک کنید