افسانه خالقی
افسانه خالقی
افسانه خالقی برای فیلم گاو 10 ستاره داد.
16:28 94/12/06
۷/۲
افسانه خالقی برای فیلم لیلی با من است 10 ستاره داد.
19:39 94/12/04
۷/۶
افسانه خالقی برای فیلم آدم برفی 7 ستاره داد.
08:51 94/01/08
۷/۳
افسانه خالقی برای فیلم شوکران 8 ستاره داد.
08:51 94/01/08
۶/۹
افسانه خالقی برای سریال عشق تعطیل نیست 1 ستاره داد.
15:52 94/01/03
۷/۱
افسانه خالقی برای فیلم لیلا 2 ستاره داد.
23:41 93/12/24
۷/۱
افسانه خالقی برای سریال آرایشگاه زیبا 8 ستاره داد.
07:42 93/12/24
۷/۰
افسانه خالقی برای فیلم رخ دیوانه 9 ستاره داد.
07:42 93/12/24
۷/۰
افسانه خالقی برای سریال پژمان 10 ستاره داد.
07:42 93/12/24
۷/۱
افسانه خالقی برای سریال ساعت خوش 9 ستاره داد.
07:42 93/12/24
۷/۰
افسانه خالقی برای فیلم سگ کشی 8 ستاره داد.
07:42 93/12/24
۷/۰
افسانه خالقی برای فیلم بی پولی 10 ستاره داد.
07:42 93/12/24
۷/۱
افسانه خالقی برای فیلم قیصر 10 ستاره داد.
07:38 93/12/24
۸/۰
افسانه خالقی برای فیلم ملبورن 9 ستاره داد.
07:38 93/12/24
۷/۱
افسانه خالقی برای فیلم بید مجنون 9 ستاره داد.
07:38 93/12/24
۷/۰
افسانه خالقی برای سریال مختارنامه 10 ستاره داد.
07:37 93/12/24
۷/۶
افسانه خالقی برای سریال مرد هزار چهره 1 ستاره داد.
07:37 93/12/24
۷/۳
افسانه خالقی برای فیلم دوئل 2 ستاره داد.
07:37 93/12/24
۶/۸
افسانه خالقی برای فیلم کاغذ بی خط 9 ستاره داد.
07:37 93/12/24
۷/۱
افسانه خالقی برای فیلم ارسال آگهی تسلیت برای روزنامه 1 ستاره داد.
07:37 93/12/24
افسانه خالقی برای فیلم من ترانه پانزده سال دارم 8 ستاره داد.
07:37 93/12/24
۷/۱
افسانه خالقی برای نمایش مرگ فروشنده 8 ستاره داد.
07:35 93/12/24
افسانه خالقی برای فیلم دهلیز 9 ستاره داد.
12:08 93/12/23
۷/۲
افسانه خالقی برای سریال شب های برره 2 ستاره داد.
21:40 93/12/21
۷/۵
افسانه خالقی برای فیلم عروس 8 ستاره داد.
21:40 93/12/21
۷/۱
افسانه خالقی برای فیلم سیزده 7 ستاره داد.
21:40 93/12/21
۶/۹
افسانه خالقی برای فیلم برف روی کاج ها 7 ستاره داد.
21:40 93/12/21
۶/۹
افسانه خالقی برای فیلم چهارشنبه سوری 5 ستاره داد.
21:40 93/12/21
۷/۲
افسانه خالقی برای فیلم جدایی نادر از سیمین 3 ستاره داد.
21:38 93/12/21
۷/۵
افسانه خالقی برای فیلم مارمولک 4 ستاره داد.
19:30 93/12/20
۷/۷
افسانه خالقی برای فیلم هیوا 6 ستاره داد.
19:29 93/12/20
۷
افسانه خالقی برای فیلم گیلانه 6 ستاره داد.
19:29 93/12/20
۷/۰
افسانه خالقی برای فیلم خوابم می آد 6 ستاره داد.
19:29 93/12/20
۷/۱
افسانه خالقی برای فیلم همه چیز برای فروش 8 ستاره داد.
19:29 93/12/20
۷/۰
افسانه خالقی برای فیلم گراند سینما 4 ستاره داد.
19:29 93/12/20
۶/۹
افسانه خالقی برای سریال جلال الدین 5 ستاره داد.
19:29 93/12/20
۶/۹
افسانه خالقی برای سریال خانه سبز 6 ستاره داد.
19:29 93/12/20
۷/۶
افسانه خالقی برای سریال همسران 5 ستاره داد.
19:29 93/12/20
۷/۰
افسانه خالقی برای فیلم همیشه پای یک زن در میان است 4 ستاره داد.
19:29 93/12/20
۷/۰
افسانه خالقی برای سریال آخرین بازی 4 ستاره داد.
19:29 93/12/20
۷
افسانه خالقی برای فیلم قاعده تصادف 6 ستاره داد.
19:29 93/12/20
۶/۹
افسانه خالقی برای فیلم دلشدگان 4 ستاره داد.
19:29 93/12/20
۶/۹
افسانه خالقی برای فیلم لامپ صد 5 ستاره داد.
19:29 93/12/20
۷/۰
برای مشاهده مطالب بیشتر کلیک کنید