اردلان س
اردلان س
روزی دل من که تهی بود و غریب
از شهر سکوت به دیار تو رسید
برای مشاهده مطالب بیشتر کلیک کنید