سونیا رنجبر
سونیا رنجبر
دانشجوی ارشد مهندسی نرم افزار.
سریال پایتخت یک سریال شاد ,خانوادگی و با صفا است که با وجود تکرار ی بودن آن باز هم دیدنی است.
0
برای مشاهده مطالب بیشتر کلیک کنید