حمید توکلی
حمید توکلی
متولد ۶۷ هستم. شغلم، مشاوره ی برندسازی است.
بی فاصله را دوست دارم چون سایتی برای مطالعه مطالب فرهیختگان دنیای هنر است.
حمید توکلی
حمید توکلی
16:38 93/11/08
.
0
حمید توکلی برای سریال نابرده رنج 10 ستاره داد.
18:21 93/10/13
۷/۳
حمید توکلی برای فیلم روز سوم 10 ستاره داد.
18:21 93/10/13
۶/۸
حمید توکلی برای سریال آرایشگاه زیبا 10 ستاره داد.
10:34 93/10/10
۷/۰
حمید توکلی برای فیلم بچه های آسمان 10 ستاره داد.
10:24 93/10/10
۷/۲
حمید توکلی برای فیلم ارتفاع پست 10 ستاره داد.
10:24 93/10/10
۷/۱
حمید توکلی برای فیلم روبان قرمز 10 ستاره داد.
10:24 93/10/10
۷/۱
حمید توکلی برای فیلم برف روی کاج ها 10 ستاره داد.
10:24 93/10/10
۶/۹
حمید توکلی برای فیلم من ترانه پانزده سال دارم 10 ستاره داد.
10:24 93/10/10
۷/۱
حمید توکلی برای فیلم چهارشنبه سوری 10 ستاره داد.
10:24 93/10/10
۷/۲
حمید توکلی برای فیلم درباره الی 10 ستاره داد.
10:24 93/10/10
۷/۳
حمید توکلی برای فیلم قیصر 10 ستاره داد.
10:24 93/10/10
۸/۰
حمید توکلی برای فیلم مهمان مامان 10 ستاره داد.
10:24 93/10/10
۷/۱
حمید توکلی برای فیلم گوزنها 10 ستاره داد.
10:24 93/10/10
۷/۲
حمید توکلی برای فیلم مستانه 7 ستاره داد.
10:17 93/10/10
۷/۱
حمید توکلی برای فیلم اجاره نشین ها 10 ستاره داد.
10:17 93/10/10
۷/۲
حمید توکلی برای فیلم قرمز 10 ستاره داد.
10:16 93/10/10
۷/۲
حمید توکلی برای فیلم بوتیک 10 ستاره داد.
10:16 93/10/10
۷/۱
حمید توکلی برای سریال ولایت عشق 1 ستاره داد.
12:42 93/09/21
۷/۳
حمید توکلی برای فیلم آرایش غلیظ 5 ستاره داد.
18:03 93/08/30
۷/۱
حمید توکلی برای فیلم دوئل 10 ستاره داد.
22:09 93/08/21
۶/۸
حمید توکلی برای فیلم از تهران تا بهشت 8 ستاره داد.
22:08 93/08/08
۷/۱
حمید توکلی برای فیلم یک شب 7 ستاره داد.
22:08 93/08/08
۷/۰
حمید توکلی برای فیلم خانوم 7 ستاره داد.
19:23 93/07/28
۷/۱
حمید توکلی برای سریال روزگار قریب 10 ستاره داد.
14:46 93/07/28
۷/۲
حمید توکلی برای سریال ساخت ایران 8 ستاره داد.
14:45 93/07/28
۷/۰
حمید توکلی برای سریال گمگشته 10 ستاره داد.
14:45 93/07/28
۶/۸
حمید توکلی برای سریال در چشم باد 10 ستاره داد.
14:45 93/07/28
۷/۳
حمید توکلی برای سریال امام علی 10 ستاره داد.
14:45 93/07/28
۷/۵
حمید توکلی برای سریال شب دهم 9 ستاره داد.
14:45 93/07/28
۷/۴
حمید توکلی برای سریال روزی روزگاری 9 ستاره داد.
14:45 93/07/28
۷/۲
حمید توکلی برای سریال خانه سبز 10 ستاره داد.
14:45 93/07/28
۷/۶
حمید توکلی برای سریال کیف انگلیسی 10 ستاره داد.
14:45 93/07/28
۷/۰
حمید توکلی برای سریال زخم 7 ستاره داد.
14:45 93/07/28
۶/۸
حمید توکلی برای سریال شب های برره 9 ستاره داد.
14:45 93/07/28
۷/۵
حمید توکلی برای سریال صاحبدلان 8 ستاره داد.
14:45 93/07/28
۷/۰
حمید توکلی برای سریال رهایی 7 ستاره داد.
14:45 93/07/28
۷
حمید توکلی برای سریال مدار صفر درجه 10 ستاره داد.
14:45 93/07/28
۷/۳
حمید توکلی برای سریال مختارنامه 10 ستاره داد.
14:45 93/07/28
۷/۶
حمید توکلی برای سریال دنیای شیرین 10 ستاره داد.
14:45 93/07/28
۷/۰
حمید توکلی برای سریال دنیای شیرین دریا 10 ستاره داد.
14:45 93/07/28
۷/۱
حمید توکلی برای سریال سردار جنگل 10 ستاره داد.
14:45 93/07/28
۷/۰
حمید توکلی برای سریال جنگ 77 10 ستاره داد.
14:44 93/07/28
۷/۱
حمید توکلی برای سریال قصه های مجید 10 ستاره داد.
14:44 93/07/28
۷/۴
حمید توکلی برای فیلم آواز گنجشک ها 10 ستاره داد.
14:44 93/07/28
۷/۰
حمید توکلی برای فیلم دلشدگان 10 ستاره داد.
14:44 93/07/28
۶/۹
حمید توکلی برای فیلم رنگ خدا 10 ستاره داد.
14:44 93/07/28
۷/۲
حمید توکلی برای فیلم خانه دوست کجاست 10 ستاره داد.
14:44 93/07/28
۷/۲
حمید توکلی برای فیلم زیر پوست شهر 10 ستاره داد.
14:44 93/07/28
۷/۱
حمید توکلی برای فیلم آدم برفی 10 ستاره داد.
14:44 93/07/28
۷/۳
حمید توکلی برای فیلم کلاه قرمزی و پسرخاله 10 ستاره داد.
14:44 93/07/28
۷/۶
حمید توکلی برای فیلم مادر 10 ستاره داد.
14:44 93/07/28
۷/۵
حمید توکلی برای فیلم شوکران 9 ستاره داد.
14:44 93/07/28
۶/۹
حمید توکلی برای فیلم لیلی با من است 10 ستاره داد.
14:43 93/07/28
۷/۶
حمید توکلی برای سریال سربداران 9 ستاره داد.
14:43 93/07/28
۶/۹
حمید توکلی برای فیلم ناخدا خورشید 10 ستاره داد.
14:43 93/07/28
۷
حمید توکلی برای نمایش مرگ تصادفی یک آنارشیست 9 ستاره داد.
09:40 93/07/27
حمید توکلی برای فیلم ماهی و گربه 9 ستاره داد.
09:39 93/07/27
۷/۱
حمید توکلی برای سریال معراجی ها 4 ستاره داد.
09:39 93/07/27
۶/۷
حمید توکلی برای سریال شوق پرواز 10 ستاره داد.
18:03 93/07/20
۷/۱
حمید توکلی برای سریال پایتخت 1 10 ستاره داد.
18:01 93/07/20
۷/۷
حمید توکلی برای سریال خانه اجاره ای 9 ستاره داد.
18:01 93/07/20
حمید توکلی برای سریال سقوط یک فرشته 8 ستاره داد.
18:01 93/07/20
حمید توکلی برای فیلم قلاده های طلا 1 ستاره داد.
18:01 93/07/20
حمید توکلی برای نمایش نوای اسرار آمیز 7 ستاره داد.
18:01 93/07/20
حمید توکلی برای نمایش گون گولا 8 ستاره داد.
18:01 93/07/20
حمید توکلی برای فیلم زندگی خصوصی آقا و خانم میم 8 ستاره داد.
18:00 93/07/20
حمید توکلی برای سریال تا ثریا 9 ستاره داد.
18:00 93/07/20
۷/۰
حمید توکلی برای فیلم ملکه 9 ستاره داد.
17:58 93/07/20
۷/۰
حمید توکلی برای سریال ساختمان پزشکان 10 ستاره داد.
17:58 93/07/20
۷/۵
حمید توکلی برای فیلم تهران 1500 8 ستاره داد.
17:57 93/07/20
حمید توکلی برای فیلم جیب بر خیابان جنوبی 7 ستاره داد.
17:57 93/07/20
حمید توکلی برای نمایش پس از هرگز 7 ستاره داد.
17:57 93/07/20
حمید توکلی برای سریال تقاطع 8 ستاره داد.
17:57 93/07/20
حمید توکلی برای فیلم به سلامت بانو 8 ستاره داد.
17:57 93/07/20
حمید توکلی برای فیلم آینه شمعدون 8 ستاره داد.
17:57 93/07/20
حمید توکلی برای فیلم مروارید 8 ستاره داد.
17:57 93/07/20
حمید توکلی برای فیلم ضیافت نامه 8 ستاره داد.
17:57 93/07/20
حمید توکلی برای نمایش کرگدن 8 ستاره داد.
17:57 93/07/20
حمید توکلی برای سریال تکیه بر باد 9 ستاره داد.
17:57 93/07/20
۷/۰
حمید توکلی برای فیلم عروس و ملوس 8 ستاره داد.
17:57 93/07/20
حمید توکلی برای فیلم آقای الف 7 ستاره داد.
17:57 93/07/20
حمید توکلی برای فیلم پنج ستاره 9 ستاره داد.
17:57 93/07/20
حمید توکلی برای فیلم استرداد 9 ستاره داد.
17:57 93/07/20
۷/۰
حمید توکلی برای فیلم قاعده تصادف 7 ستاره داد.
17:57 93/07/20
۶/۹
حمید توکلی برای فیلم چه خوبه که برگشتی 7 ستاره داد.
17:57 93/07/20
حمید توکلی برای فیلم رژیم طلایی 7 ستاره داد.
17:57 93/07/20
حمید توکلی برای سریال مهمانان ویژه 7 ستاره داد.
17:57 93/07/20
۷/۰
حمید توکلی برای نمایش دیوان تئاترال 7 ستاره داد.
17:57 93/07/20
حمید توکلی برای سریال بهترین همسایه دنیا 8 ستاره داد.
17:57 93/07/20
حمید توکلی برای فیلم گلوگاه 8 ستاره داد.
17:57 93/07/20
حمید توکلی برای فیلم رویاهایت را به خاطر بسپار 7 ستاره داد.
17:57 93/07/20
حمید توکلی برای فیلم نیم کیلو باش مرد باش 7 ستاره داد.
17:57 93/07/20
حمید توکلی برای فیلم آد 7 ستاره داد.
17:57 93/07/20
حمید توکلی برای نمایش در همین نزدیکی 7 ستاره داد.
17:57 93/07/20
حمید توکلی برای سریال مزرعه بی بی گندم 7 ستاره داد.
17:57 93/07/20
حمید توکلی برای فیلم نقاب پوشالی 7 ستاره داد.
17:57 93/07/20
حمید توکلی برای فیلم دربند 8 ستاره داد.
17:57 93/07/20
حمید توکلی برای فیلم عقاب صحرا 7 ستاره داد.
17:57 93/07/20
حمید توکلی برای فیلم عملیات مهد کودک 7 ستاره داد.
17:57 93/07/20
حمید توکلی برای نمایش روایت هایی ساده از زندگی روزمره 7 ستاره داد.
17:57 93/07/20
حمید توکلی برای سریال سایه روشن 7 ستاره داد.
17:57 93/07/20
حمید توکلی برای فیلم فرزند چهارم 7 ستاره داد.
17:57 93/07/20
حمید توکلی برای فیلم گس 7 ستاره داد.
17:57 93/07/20
حمید توکلی برای فیلم بیگانه با خود 7 ستاره داد.
17:57 93/07/20
حمید توکلی برای نمایش سقوط از ارتفاع پست 8 ستاره داد.
17:57 93/07/20
حمید توکلی برای نمایش گزارش به آکادمی 10 ستاره داد.
17:56 93/07/20
حمید توکلی برای سریال دزد و پلیس 7 ستاره داد.
17:56 93/07/20
۷/۰
حمید توکلی برای فیلم بازنشسته ها 7 ستاره داد.
17:56 93/07/20
حمید توکلی برای فیلم مهر مادر 7 ستاره داد.
17:56 93/07/20
حمید توکلی برای فیلم اشیا از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیکترند 7 ستاره داد.
17:56 93/07/20
حمید توکلی برای فیلم نیکان و بچه غول 7 ستاره داد.
17:56 93/07/20
حمید توکلی برای فیلم بشارت به یک شهروند هزاره سوم 7 ستاره داد.
17:56 93/07/20
حمید توکلی برای فیلم داستان ما قصه تو 8 ستاره داد.
17:56 93/07/20
حمید توکلی برای فیلم روز می آید 8 ستاره داد.
17:56 93/07/20
حمید توکلی برای سریال تعطیلات دوست داشتنی 8 ستاره داد.
17:56 93/07/20
۷/۱
حمید توکلی برای نمایش ایران استرالیا 8 ستاره داد.
17:56 93/07/20
حمید توکلی برای سریال کسی خوابه 8 ستاره داد.
17:56 93/07/20
حمید توکلی برای فیلم هیچ کجا هیچ کس 8 ستاره داد.
17:56 93/07/20
حمید توکلی برای فیلم آدم آهنی 8 ستاره داد.
17:56 93/07/20
حمید توکلی برای فیلم فرصت از دست رفته 8 ستاره داد.
17:56 93/07/20
حمید توکلی برای فیلم نود درجه 8 ستاره داد.
17:56 93/07/20
۷/۰
حمید توکلی برای فیلم گام های شیدایی 8 ستاره داد.
17:56 93/07/20
حمید توکلی برای فیلم سگ های پوشالی 8 ستاره داد.
17:56 93/07/20
حمید توکلی برای فیلم دلتنگی های عاشقانه 8 ستاره داد.
17:56 93/07/20
حمید توکلی برای سریال سهمی برای دوست 6 ستاره داد.
17:56 93/07/20
۷/۱
حمید توکلی برای نمایش سوء تفاهم 8 ستاره داد.
17:56 93/07/20
حمید توکلی برای فیلم زن مرد زندگی 6 ستاره داد.
15:55 93/07/20
حمید توکلی برای فیلم گهواره ای برای مادر 7 ستاره داد.
15:55 93/07/20
حمید توکلی برای فیلم پس کوچه های شمرون 4 ستاره داد.
15:54 93/07/20
۶/۹
حمید توکلی برای فیلم گناهکاران 8 ستاره داد.
15:54 93/07/20
۷/۱
حمید توکلی برای فیلم به خاطر پونه 7 ستاره داد.
15:54 93/07/20
حمید توکلی برای سریال مجید دلبندم 10 ستاره داد.
15:50 93/07/20
۷/۲
حمید توکلی برای فیلم عصیان 4 ستاره داد.
15:48 93/07/20
حمید توکلی برای فیلم سلام بر زندگی 4 ستاره داد.
15:47 93/07/20
حمید توکلی برای فیلم آشغال های دوست داشتنی 7 ستاره داد.
15:47 93/07/20
حمید توکلی برای فیلم سر به مهر 8 ستاره داد.
15:47 93/07/20
حمید توکلی برای فیلم آسمان زرد کم عمق 5 ستاره داد.
15:46 93/07/20
حمید توکلی برای فیلم ته خط 3 ستاره داد.
15:46 93/07/20
۷/۰
حمید توکلی برای نمایش ننه دلاور و فرزندان او 10 ستاره داد.
15:46 93/07/20
حمید توکلی برای فیلم رنج و سرمستی 6 ستاره داد.
15:42 93/07/20
۷
حمید توکلی برای سریال دیوار 7 ستاره داد.
15:40 93/07/20
۷/۱
حمید توکلی برای فیلم آتش بس 2 10 ستاره داد.
15:40 93/07/20
۷/۱
حمید توکلی برای فیلم شهر موش ها 2 10 ستاره داد.
15:40 93/07/20
۷/۵
حمید توکلی برای نمایش دورهمی زنان شکسپیر 10 ستاره داد.
12:25 93/07/20
۶/۹
حمید توکلی برای فیلم خسته نباشید 9 ستاره داد.
12:24 93/07/20
حمید توکلی برای فیلم حوض نقاشی 10 ستاره داد.
12:18 93/07/20
۶/۹
حمید توکلی برای فیلم گذشته 10 ستاره داد.
12:18 93/07/20
۷/۰
حمید توکلی برای فیلم زندگی مشترک آقای محمودی و بانو 8 ستاره داد.
12:18 93/07/20
۷/۱
حمید توکلی برای فیلم دهلیز 10 ستاره داد.
12:17 93/07/20
۷/۲
حمید توکلی برای فیلم میهمان داریم 8 ستاره داد.
12:17 93/07/20
۷/۱
حمید توکلی برای فیلم کلاشینکف 8 ستاره داد.
12:16 93/07/20
۷/۱
حمید توکلی برای فیلم امروز 8 ستاره داد.
12:16 93/07/20
۶/۹
حمید توکلی برای فیلم چ 8 ستاره داد.
12:16 93/07/20
۷/۰
حمید توکلی برای فیلم خواب زده ها 7 ستاره داد.
12:16 93/07/20
۷
حمید توکلی برای فیلم ردکارپت 8 ستاره داد.
12:16 93/07/20
۷/۱
حمید توکلی برای فیلم خط ویژه 10 ستاره داد.
12:15 93/07/20
۷/۲
حمید توکلی برای فیلم طبقه حساس 9 ستاره داد.
12:00 93/07/20
۷/۰
حمید توکلی برای فیلم زندگی جای دیگری است 9 ستاره داد.
12:00 93/07/20
۷/۰
حمید توکلی برای سریال ویلای من 9 ستاره داد.
11:58 93/07/20
۶/۹
حمید توکلی برای سریال پایتخت ۲ 10 ستاره داد.
11:58 93/07/20
۷/۳
حمید توکلی برای سریال کلاه پهلوی 8 ستاره داد.
11:55 93/07/20
۷/۰
حمید توکلی برای سریال باغ سرهنگ 8 ستاره داد.
11:55 93/07/20
۶/۹
حمید توکلی برای سریال شاهگوش 9 ستاره داد.
11:55 93/07/20
۷/۱
حمید توکلی برای سریال وفا 6 ستاره داد.
11:54 93/07/20
۶/۹
حمید توکلی برای سریال شوخی کردم 9 ستاره داد.
11:54 93/07/20
۷/۱
حمید توکلی برای سریال آوای باران 7 ستاره داد.
11:54 93/07/20
۷/۰
حمید توکلی برای سریال سرزمین کهن 10 ستاره داد.
11:54 93/07/20
۷/۱
حمید توکلی برای سریال پایتخت ۳ 10 ستاره داد.
11:54 93/07/20
۷/۳
حمید توکلی برای سریال پژمان 8 ستاره داد.
11:53 93/07/20
۷/۱
حمید توکلی برای سریال ستایش 2 7 ستاره داد.
11:53 93/07/20
۶/۸
حمید توکلی برای سریال دودکش 10 ستاره داد.
11:53 93/07/20
۷/۳
حمید توکلی برای فیلم هیس دخترها فریاد نمی زنند 8 ستاره داد.
11:50 93/07/20
۷/۷
حمید توکلی برای فیلم معراجی ها 5 ستاره داد.
11:49 93/07/20
۶/۷
حمید توکلی برای فیلم شیار 143 10 ستاره داد.
11:47 93/07/20
۷/۴
حمید توکلی برای فیلم آژانس شیشه ای 10 ستاره داد.
15:13 93/07/07
۷/۶
حمید توکلی برای فیلم رسوایی 2 ستاره داد.
10:38 93/07/07
۶/۷
حمید توکلی برای فیلم سام و نرگس 4 ستاره داد.
10:38 93/07/07
۶/۷
حمید توکلی برای فیلم گاو 10 ستاره داد.
10:26 93/07/07
۷/۲
حمید توکلی برای فیلم مارمولک 10 ستاره داد.
10:26 93/07/07
۷/۷
حمید توکلی برای فیلم آذر، شهدخت، پرویز و دیگران 10 ستاره داد.
10:26 93/07/07
۷/۱
حمید توکلی برای فیلم جدایی نادر از سیمین 10 ستاره داد.
10:03 93/07/07
۷/۵
حمید توکلی برای فیلم هامون 10 ستاره داد.
10:02 93/07/07
۷/۵
حمید توکلی
حمید توکلی
16:08 93/04/28
یادش به خیر، چند بار این فیلم رو دیدم فکر میکنم.
این اواخر دوباره اکبر عبدی نقش زن رو بازی کرد تو فیلم عطاران، ولی اسم فیلم یادم نیست. :)
0
حمید توکلی
حمید توکلی
16:06 93/04/28
این فیلم از کارهای خوب خانم میلانی است.
0
حمید توکلی
حمید توکلی
01:22 93/04/20
خیلی جالب بود.
0
حمید توکلی
حمید توکلی
01:20 93/04/20
باید فیلم جالبی باشه.
0
فیلم قشنگی بود
حمید توکلی
حمید توکلی
01:15 93/04/20
از اون فیلم خای جالب بود که حرف های زیادی توش داشت.
1
الهه قاسمیالهه قاسمی
21:26 94/01/05
چرااخرش انقدربدتموم شد........بهش توخواب گفتن شهید میشی ولی برگشت به گذشته وجبهه هیچ تاثیری روش نداشت .......اگه اخرش ی جوردیگه بود وتیتراژپایانی که هیچ ربطی به فیلم دفاع مقدس نداشت نبود میشد عالی ولی بااین اوصاف ......نمیدونم چی بگم.
برای مشاهده مطالب بیشتر کلیک کنید