بهار جمشیدیان
بهار جمشیدیان
سلام.من بهار جمشیدیان هستم.عضو جدید بی فاصله...........بهترین هنر،هنر عشق ورزیدن است.
بهار جمشیدیان برای فیلم شانس عشق تصادف 7 ستاره داد.
13:41 93/11/13
۶/۹
بهار جمشیدیان برای فیلم آرایش غلیظ 8 ستاره داد.
13:41 93/11/13
۷/۱
بهار جمشیدیان برای سریال ترانه مادری 8 ستاره داد.
13:41 93/11/13
۷/۰
بهار جمشیدیان برای سریال مرد دو هزار چهره 8 ستاره داد.
13:40 93/11/13
۷/۱
بهار جمشیدیان برای سریال مسافران 8 ستاره داد.
13:40 93/11/13
۷/۱
بهار جمشیدیان برای سریال گاو صندوق 7 ستاره داد.
13:40 93/11/13
۷/۰
بهار جمشیدیان برای سریال آشپزباشی 8 ستاره داد.
13:40 93/11/13
۷/۰
بهار جمشیدیان برای سریال زیر هشت 9 ستاره داد.
13:40 93/11/13
۷/۱
بهار جمشیدیان برای سریال قلب یخی فصل 1 9 ستاره داد.
13:40 93/11/13
۷/۰
بهار جمشیدیان برای سریال خوش نشین ها 3 ستاره داد.
13:40 93/11/13
۶/۸
بهار جمشیدیان برای سریال ستایش1 9 ستاره داد.
13:40 93/11/13
۷/۱
بهار جمشیدیان برای سریال شیدایی 9 ستاره داد.
13:40 93/11/13
۷/۰
بهار جمشیدیان برای سریال تا ثریا 6 ستاره داد.
13:40 93/11/13
۷/۰
بهار جمشیدیان برای سریال شوق پرواز 8 ستاره داد.
13:40 93/11/13
۷/۱
بهار جمشیدیان برای سریال دزد و پلیس 8 ستاره داد.
13:40 93/11/13
۷/۰
بهار جمشیدیان برای سریال پایتخت ۲ 6 ستاره داد.
13:40 93/11/13
۷/۳
بهار جمشیدیان برای سریال تکیه بر باد 7 ستاره داد.
13:40 93/11/13
۷/۰
بهار جمشیدیان برای سریال خداحافظ بچه 10 ستاره داد.
13:39 93/11/13
۷/۱
بهار جمشیدیان برای سریال مادرانه 6 ستاره داد.
13:39 93/11/13
۷/۱
بهار جمشیدیان برای سریال شاهگوش 6 ستاره داد.
13:39 93/11/13
۷/۱
بهار جمشیدیان برای سریال دودکش 8 ستاره داد.
13:39 93/11/13
۷/۳
بهار جمشیدیان برای سریال پایتخت ۳ 7 ستاره داد.
13:39 93/11/13
۷/۳
بهار جمشیدیان برای سریال شوخی کردم 2 ستاره داد.
13:39 93/11/13
۷/۱
بهار جمشیدیان برای سریال بچه های نسبتاً بد 10 ستاره داد.
13:39 93/11/13
۷/۱
بهار جمشیدیان برای سریال ساخت ایران 5 ستاره داد.
13:39 93/11/13
۷/۰
بهار جمشیدیان برای سریال دردسرهای عظیم 7 ستاره داد.
13:39 93/11/13
۷/۲
به نظرمن این فیلم بسیار زیبا بود و من را یاد کودکی ام می انداخت...
0
بهار جمشیدیان برای سریال هفت سنگ 7 ستاره داد.
13:26 93/11/13
۷/۰
بهار جمشیدیان برای فیلم درباره الی 10 ستاره داد.
13:19 93/11/13
۷/۳
بهار جمشیدیان برای فیلم نطفه شوم 10 ستاره داد.
13:19 93/11/13
بهار جمشیدیان برای سریال همه چیز آنجاست 9 ستاره داد.
13:19 93/11/13
۷/۲
بهار جمشیدیان برای سریال پاورچین 8 ستاره داد.
13:19 93/11/13
۷/۱
بهار جمشیدیان برای سریال میوه ممنوعه 9 ستاره داد.
13:19 93/11/13
۷/۳
بهار جمشیدیان برای سریال پایتخت 1 8 ستاره داد.
13:19 93/11/13
۷/۷
بهار جمشیدیان برای سریال در چشم باد 9 ستاره داد.
13:19 93/11/13
۷/۳
بهار جمشیدیان برای سریال شب های برره 9 ستاره داد.
13:19 93/11/13
۷/۵
بهار جمشیدیان برای سریال ساختمان پزشکان 9 ستاره داد.
13:18 93/11/13
۷/۵
بهار جمشیدیان برای سریال نابرده رنج 10 ستاره داد.
13:18 93/11/13
۷/۳
بهار جمشیدیان برای سریال اشک ها و لبخندها 3 ستاره داد.
13:18 93/11/13
۶/۹
بهار جمشیدیان برای سریال ساعت خوش 1 ستاره داد.
13:18 93/11/13
۷/۰
بهار جمشیدیان برای سریال شمس العماره 8 ستاره داد.
13:18 93/11/13
۷/۱
بهار جمشیدیان برای سریال مختارنامه 7 ستاره داد.
13:18 93/11/13
۷/۶
بهار جمشیدیان برای سریال خواب و بیدار 1 ستاره داد.
13:18 93/11/13
۷/۰
بهار جمشیدیان برای سریال مرد هزار چهره 9 ستاره داد.
13:17 93/11/13
۷/۳
بهار جمشیدیان برای سریال زمانه 8 ستاره داد.
13:17 93/11/13
۷/۲
بهار جمشیدیان برای سریال همسران 2 ستاره داد.
13:17 93/11/13
۷/۰
بهار جمشیدیان برای سریال پژمان 10 ستاره داد.
13:17 93/11/13
۷/۱
بهار جمشیدیان برای سریال خانه سبز 8 ستاره داد.
13:17 93/11/13
۷/۶
بهار جمشیدیان برای سریال مدار صفر درجه 7 ستاره داد.
13:17 93/11/13
۷/۳
بهار جمشیدیان برای فیلم گیلانه 7 ستاره داد.
13:16 93/11/13
۷/۰
بهار جمشیدیان برای فیلم دو زن 6 ستاره داد.
13:16 93/11/13
۷/۰
بهار جمشیدیان برای فیلم آتش بس 2 10 ستاره داد.
13:16 93/11/13
۷/۱
برای مشاهده مطالب بیشتر کلیک کنید