امیر حجتی
امیر حجتی
امیر حجتی برای فیلم مارمولک 9 ستاره داد.
01:37 93/09/25
۷/۷
امیر حجتی برای فیلم آژانس شیشه ای 10 ستاره داد.
01:37 93/09/25
۷/۶
امیر حجتی برای فیلم روبان قرمز 6 ستاره داد.
01:35 93/09/25
۷/۱
امیر حجتی برای فیلم شیار 143 7 ستاره داد.
01:35 93/09/25
۷/۴
امیر حجتی برای فیلم ماهی و گربه 8 ستاره داد.
01:35 93/09/25
۷/۱
امیر حجتی برای فیلم لیلی با من است 7 ستاره داد.
01:35 93/09/25
۷/۶
امیر حجتی
امیر حجتی
22:27 93/04/24
در کنار هامون شاهکارهای سینمای ایران
0
برای مشاهده مطالب بیشتر کلیک کنید