مریم معصومی
مریم معصومی
مریم معصومی برای فیلم شارلاتان 10 ستاره داد.
01:41 94/03/21
فیلم خیلی خیلی قشنگی بود
0
خیلی فیلم قشنگی بود من خیلی دوستش داشتم
0
مریم معصومی برای فیلم بازی مهره سفید 10 ستاره داد.
01:35 94/03/21
مزخرف بود
1
ببخشید چرا؟ درسته من هم زیاد نگاه نکردم و البته بنظرم جالب هم نبود ولی مزخرف.......
مریم معصومی برای فیلم فاصله 10 ستاره داد.
01:33 94/03/21
فوق العاده بود
0
مریم معصومی برای فیلم رسوایی 10 ستاره داد.
01:30 94/03/21
۶/۷
خوب بود
0
مریم معصومی برای سریال بی صدا فریاد کن 10 ستاره داد.
01:29 94/03/21
۷/۰
مریم معصومی برای سریال فوق سری 10 ستاره داد.
01:28 94/03/21
عالی بود
0
مریم معصومی برای فیلم آدم برفی 10 ستاره داد.
01:20 94/03/21
۷/۳
برای مشاهده مطالب بیشتر کلیک کنید