مینا زیبادل
مینا زیبادل
مینا زیبادل برای نمایش سه روایت از زندگی 10 ستاره داد.
00:38 93/11/02
مینا زیبادل برای فیلم مارمولک 9 ستاره داد.
23:54 93/10/06
۷/۷
مینا زیبادل برای سریال زمانه 4 ستاره داد.
23:54 93/10/06
۷/۲
مینا زیبادل برای سریال مختارنامه 10 ستاره داد.
10:54 93/08/20
۷/۶
مینا زیبادل برای فیلم آرایش غلیظ 10 ستاره داد.
23:12 93/08/10
۷/۱
مینا زیبادل برای فیلم جدایی نادر از سیمین 6 ستاره داد.
23:12 93/08/10
۷/۵
مینا زیبادل برای فیلم شهر موش ها 2 9 ستاره داد.
04:11 93/07/24
۷/۵
برای مشاهده مطالب بیشتر کلیک کنید