زهره کرمانی
زهره کرمانی
خانه دار و دانشجو هستم، یک همسر خوب و دو پسر کوچولو دارم.
زهره کرمانی برای نمایش سینماهای من 9 ستاره داد.
10:19 94/04/16
زهره کرمانی برای فیلم اجاره نشین ها 10 ستاره داد.
00:03 93/11/12
۷/۲
زهره کرمانی برای فیلم به نام پدر 10 ستاره داد.
00:03 93/11/12
۷/۰
زهره کرمانی برای فیلم ملکه 10 ستاره داد.
08:08 93/10/23
۷/۰
زهره کرمانی برای فیلم بایسیکل ران 10 ستاره داد.
08:08 93/10/23
۷/۱
زهره کرمانی برای فیلم گناهکاران 10 ستاره داد.
08:08 93/10/23
۷/۱
زهره کرمانی برای فیلم واکنش پنجم 10 ستاره داد.
08:08 93/10/23
۷/۱
زهره کرمانی برای فیلم خاکستر سبز 10 ستاره داد.
08:08 93/10/23
۷/۰
زهره کرمانی برای فیلم زیر نور ماه 10 ستاره داد.
08:08 93/10/23
۷/۰
زهره کرمانی برای فیلم ورود آقایان ممنوع 10 ستاره داد.
08:07 93/10/23
۷/۴
زهره کرمانی برای فیلم کیمیا 10 ستاره داد.
08:07 93/10/23
۷/۱
زهره کرمانی برای فیلم روسری آبی 10 ستاره داد.
08:07 93/10/23
۷/۰
زهره کرمانی برای فیلم بوی کافور عطر یاس 10 ستاره داد.
08:07 93/10/23
۷/۰
زهره کرمانی برای فیلم کودک و سرباز 10 ستاره داد.
08:07 93/10/23
زهره کرمانی برای فیلم آینه های روبرو 10 ستاره داد.
08:07 93/10/23
۷/۰
زهره کرمانی برای فیلم شب 10 ستاره داد.
08:07 93/10/23
۷/۰
زهره کرمانی برای فیلم ندارها 10 ستاره داد.
08:06 93/10/23
۷/۰
زهره کرمانی برای فیلم بچه های آسمان 10 ستاره داد.
08:06 93/10/23
۷/۲
زهره کرمانی برای فیلم مسافران 10 ستاره داد.
08:06 93/10/23
۷/۲
زهره کرمانی برای فیلم روز واقعه 10 ستاره داد.
08:06 93/10/23
۷/۱
زهره کرمانی برای فیلم گلهای داوودی 10 ستاره داد.
08:06 93/10/23
۷/۰
زهره کرمانی برای فیلم جرم 10 ستاره داد.
08:06 93/10/23
۶/۸
زهره کرمانی برای فیلم باران 10 ستاره داد.
08:06 93/10/23
۷/۱
زهره کرمانی برای فیلم قرمز 10 ستاره داد.
08:06 93/10/23
۷/۲
زهره کرمانی برای فیلم همیشه پای یک زن در میان است 10 ستاره داد.
08:06 93/10/23
۷/۰
زهره کرمانی برای فیلم هیوا 10 ستاره داد.
08:06 93/10/23
۷
زهره کرمانی برای فیلم ضد گلوله 10 ستاره داد.
08:06 93/10/23
۷/۱
زهره کرمانی برای فیلم لیلا 10 ستاره داد.
07:49 93/10/23
۷/۱
زهره کرمانی برای فیلم روبان قرمز 10 ستاره داد.
07:49 93/10/23
۷/۱
زهره کرمانی برای فیلم استرداد 8 ستاره داد.
07:49 93/10/23
۷/۰
زهره کرمانی برای فیلم آتش بس 2 1 ستاره داد.
23:55 93/10/12
۷/۱
زهره کرمانی برای سریال زمانه 10 ستاره داد.
23:54 93/10/12
۷/۲
زهره کرمانی برای فیلم ارتفاع پست 10 ستاره داد.
23:54 93/10/12
۷/۱
زهره کرمانی برای فیلم من ترانه پانزده سال دارم 10 ستاره داد.
23:54 93/10/12
۷/۱
زهره کرمانی برای فیلم بوتیک 10 ستاره داد.
23:54 93/10/12
۷/۱
زهره کرمانی برای سریال اشک ها و لبخندها 10 ستاره داد.
23:54 93/10/12
۶/۹
زهره کرمانی برای سریال دوران سرکشی 9 ستاره داد.
23:54 93/10/12
۶/۹
زهره کرمانی برای سریال برابر با اصل 4 ستاره داد.
23:53 93/10/12
۶/۸
زهره کرمانی برای سریال نابرده رنج 10 ستاره داد.
23:53 93/10/12
۷/۳
زهره کرمانی برای سریال همه چیز آنجاست 9 ستاره داد.
23:53 93/10/12
۷/۲
زهره کرمانی برای فیلم درباره الی 10 ستاره داد.
23:53 93/10/12
۷/۳
زهره کرمانی برای فیلم چهارشنبه سوری 10 ستاره داد.
23:53 93/10/12
۷/۲
زهره کرمانی برای فیلم مهمان مامان 10 ستاره داد.
23:53 93/10/12
۷/۱
زهره کرمانی برای سریال پژمان 10 ستاره داد.
23:53 93/10/12
۷/۱
زهره کرمانی برای نمایش هفت پرده 9 ستاره داد.
09:35 93/08/25
زهره کرمانی برای نمایش پرواز ایکار 9 ستاره داد.
09:35 93/08/25
زهره کرمانی برای سریال ستایش 2 8 ستاره داد.
22:04 93/08/21
۶/۸
زهره کرمانی برای سریال آسمان من 8 ستاره داد.
22:04 93/08/21
زهره کرمانی برای فیلم شیار 143 10 ستاره داد.
19:42 93/08/15
۷/۴
زهره کرمانی برای فیلم آذر، شهدخت، پرویز و دیگران 9 ستاره داد.
19:42 93/08/15
۷/۱
زهره کرمانی برای سریال خوش رکاب 10 ستاره داد.
14:00 93/08/06
۷/۱
زهره کرمانی برای فیلم ملبورن 9 ستاره داد.
01:21 93/08/04
۷/۱
زهره کرمانی برای سریال بچه های نسبتاً بد 8 ستاره داد.
01:21 93/08/04
۷/۱
زهره کرمانی برای فیلم بیداری برای سه روز 8 ستاره داد.
01:21 93/08/04
۷/۱
زهره کرمانی برای سریال آوای باران 7 ستاره داد.
01:21 93/08/04
۷/۰
زهره کرمانی برای فیلم امروز 9 ستاره داد.
01:21 93/08/04
۶/۹
زهره کرمانی برای فیلم طبقه حساس 9 ستاره داد.
06:06 93/07/30
۷/۰
زهره کرمانی برای فیلم زندگی جای دیگری است 9 ستاره داد.
06:06 93/07/30
۷/۰
زهره کرمانی برای نمایش برف سرخ 10 ستاره داد.
06:06 93/07/30
زهره کرمانی برای فیلم یک شب 8 ستاره داد.
06:05 93/07/30
۷/۰
زهره کرمانی برای فیلم ساکن طبقه وسط 9 ستاره داد.
06:05 93/07/30
۷/۲
زهره کرمانی برای فیلم میهمان داریم 8 ستاره داد.
21:12 93/07/28
۷/۱
زهره کرمانی برای سریال روزگار قریب 10 ستاره داد.
18:05 93/07/28
۷/۲
زهره کرمانی برای سریال خانه سبز 10 ستاره داد.
18:05 93/07/28
۷/۶
زهره کرمانی برای سریال ساختمان پزشکان 10 ستاره داد.
18:05 93/07/28
۷/۵
زهره کرمانی برای سریال روزی روزگاری 10 ستاره داد.
18:05 93/07/28
۷/۲
زهره کرمانی برای سریال کیف انگلیسی 10 ستاره داد.
18:05 93/07/28
۷/۰
زهره کرمانی برای سریال امام علی 10 ستاره داد.
18:05 93/07/28
۷/۵
زهره کرمانی برای سریال مجید دلبندم 10 ستاره داد.
18:05 93/07/28
۷/۲
زهره کرمانی برای سریال در چشم باد 10 ستاره داد.
18:05 93/07/28
۷/۳
زهره کرمانی برای سریال دنیای شیرین 10 ستاره داد.
18:04 93/07/28
۷/۰
زهره کرمانی برای سریال دنیای شیرین دریا 10 ستاره داد.
18:04 93/07/28
۷/۱
زهره کرمانی برای سریال گمگشته 10 ستاره داد.
18:04 93/07/28
۶/۸
زهره کرمانی برای سریال ولایت عشق 10 ستاره داد.
18:04 93/07/28
۷/۳
زهره کرمانی برای سریال جنگ 77 10 ستاره داد.
18:04 93/07/28
۷/۱
زهره کرمانی برای سریال قصه های مجید 10 ستاره داد.
18:04 93/07/28
۷/۴
زهره کرمانی برای سریال سردار جنگل 10 ستاره داد.
18:04 93/07/28
۷/۰
زهره کرمانی برای سریال مدار صفر درجه 10 ستاره داد.
18:04 93/07/28
۷/۳
زهره کرمانی برای سریال پایتخت 1 10 ستاره داد.
18:04 93/07/28
۷/۷
زهره کرمانی برای سریال رهایی 8 ستاره داد.
18:04 93/07/28
۷
زهره کرمانی برای سریال کلاه پهلوی 10 ستاره داد.
18:04 93/07/28
۷/۰
زهره کرمانی برای سریال شب دهم 10 ستاره داد.
18:04 93/07/28
۷/۴
زهره کرمانی برای سریال مختارنامه 10 ستاره داد.
18:04 93/07/28
۷/۶
زهره کرمانی برای سریال شب های برره 10 ستاره داد.
18:04 93/07/28
۷/۵
زهره کرمانی برای سریال صاحبدلان 9 ستاره داد.
18:04 93/07/28
۷/۰
زهره کرمانی برای سریال زخم 7 ستاره داد.
18:04 93/07/28
۶/۸
زهره کرمانی برای فیلم خط ویژه 10 ستاره داد.
18:04 93/07/28
۷/۲
زهره کرمانی برای فیلم لیلی با من است 10 ستاره داد.
18:04 93/07/28
۷/۶
زهره کرمانی برای فیلم 50 قدم آخر 8 ستاره داد.
18:04 93/07/28
۶/۹
زهره کرمانی برای فیلم گاو 10 ستاره داد.
18:04 93/07/28
۷/۲
زهره کرمانی برای فیلم دوئل 10 ستاره داد.
18:04 93/07/28
۶/۸
زهره کرمانی برای فیلم آدم برفی 10 ستاره داد.
18:04 93/07/28
۷/۳
زهره کرمانی برای فیلم زیر پوست شهر 10 ستاره داد.
18:04 93/07/28
۷/۱
زهره کرمانی برای فیلم خانه دوست کجاست 10 ستاره داد.
18:04 93/07/28
۷/۲
زهره کرمانی برای فیلم دلشدگان 10 ستاره داد.
18:04 93/07/28
۶/۹
زهره کرمانی برای فیلم کلاه قرمزی و پسرخاله 10 ستاره داد.
18:04 93/07/28
۷/۶
زهره کرمانی برای فیلم مادر 10 ستاره داد.
18:04 93/07/28
۷/۵
زهره کرمانی برای فیلم رنگ خدا 10 ستاره داد.
18:04 93/07/28
۷/۲
زهره کرمانی برای فیلم شوکران 10 ستاره داد.
18:04 93/07/28
۶/۹
زهره کرمانی برای فیلم مارمولک 10 ستاره داد.
18:03 93/07/28
۷/۷
زهره کرمانی برای فیلم ناخدا خورشید 10 ستاره داد.
18:03 93/07/28
۷
زهره کرمانی برای سریال سربداران 10 ستاره داد.
18:03 93/07/28
۶/۹
زهره کرمانی برای فیلم آواز گنجشک ها 10 ستاره داد.
18:03 93/07/28
۷/۰
زهره کرمانی برای سریال معراجی ها 3 ستاره داد.
11:56 93/07/26
۶/۷
زهره کرمانی برای فیلم ماهی و گربه 10 ستاره داد.
11:56 93/07/26
۷/۱
زهره کرمانی برای فیلم خانوم 8 ستاره داد.
11:56 93/07/26
۷/۱
زهره کرمانی برای فیلم آرایش غلیظ 9 ستاره داد.
11:56 93/07/26
۷/۱
زهره کرمانی برای فیلم خواب زده ها 9 ستاره داد.
11:56 93/07/26
۷
زهره کرمانی برای فیلم مرگ ماهی 9 ستاره داد.
22:17 93/07/22
۷/۰
زهره کرمانی برای فیلم قصه ها 10 ستاره داد.
22:17 93/07/22
۷/۰
زهره کرمانی برای فیلم ملیکا 8 ستاره داد.
22:17 93/07/22
۷/۰
زهره کرمانی برای فیلم فرشته ها با هم می آیند 9 ستاره داد.
22:17 93/07/22
۷
زهره کرمانی برای فیلم هیس دخترها فریاد نمی زنند 8 ستاره داد.
22:17 93/07/22
۷/۷
زهره کرمانی برای فیلم معراجی ها 3 ستاره داد.
22:17 93/07/22
۶/۷
زهره کرمانی برای فیلم رستاخیز 6 ستاره داد.
22:17 93/07/22
۷/۰
زهره کرمانی برای فیلم حراج 6 ستاره داد.
22:17 93/07/22
۷/۱
زهره کرمانی برای فیلم کالسکه 6 ستاره داد.
22:17 93/07/22
۷/۱
زهره کرمانی برای فیلم نازنین 6 ستاره داد.
22:17 93/07/22
۷/۰
زهره کرمانی برای فیلم اکازیون 6 ستاره داد.
22:17 93/07/22
۷/۰
زهره کرمانی برای فیلم روزگاری عشق و خیانت 6 ستاره داد.
22:17 93/07/22
۷/۰
زهره کرمانی برای فیلم هامون 10 ستاره داد.
22:16 93/07/22
۷/۵
زهره کرمانی برای فیلم آژانس شیشه ای 10 ستاره داد.
22:16 93/07/22
۷/۶
زهره کرمانی برای فیلم جدایی نادر از سیمین 10 ستاره داد.
22:16 93/07/22
۷/۵
زهره کرمانی برای فیلم رنج و سرمستی 6 ستاره داد.
22:15 93/07/22
۷
زهره کرمانی برای فیلم به تهران خوش آمدید 7 ستاره داد.
22:15 93/07/22
۷/۰
زهره کرمانی برای فیلم ما همه گناهکاریم 6 ستاره داد.
22:15 93/07/22
۷/۱
زهره کرمانی برای فیلم پاورقی زندگی 7 ستاره داد.
22:15 93/07/22
۷/۱
زهره کرمانی برای فیلم کلاشینکف 7 ستاره داد.
22:15 93/07/22
۷/۱
زهره کرمانی برای فیلم مردها فرشته نیستند 7 ستاره داد.
22:15 93/07/22
۷/۰
زهره کرمانی برای فیلم شهر موش ها 2 9 ستاره داد.
22:15 93/07/22
۷/۵
زهره کرمانی برای فیلم روزهای آشفته من 7 ستاره داد.
22:15 93/07/22
برای مشاهده مطالب بیشتر کلیک کنید